OM KLUBBEN
Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite

om klubben

Lågendalen Rotaryklubb ble stiftet i 2000 og består av kvinner og menn fra en rekke forskjellige yrker og med en god aldersspredning.

Vårt distrikt er Lardal kommune i Vestfold, samt nordre del av Larvik kommune.

På våre ukentlige møter har vi interresante foredrag, informasjon om faglige spørsmål, om kunst og kultur - og om sentrale emner som er oppe i samfunnsdebatten. Dette gir oss grunnlag for å utvide vår horisont.

Vi ser på godt kameratskap og samhold som en nødvendig forutsetning for klubbens utadrettede engasjement. Som rotarianere er vi med i et inkluderende fellesskap som er opptatt av å hjelpe den enkelte til å utvikle seg selv, både yrkesmessig og privat.

Personer som innbys til medlemskap i Rotary er menn og kvinner med bred yrkesmessig bakgrunn, og de skal alle representere sine yrker på høyt faglig nivå.

Rotary International ble startet i Chicago i 1905. Nå er det i alt 31 500 klubber fordelt på 163 land. I Norge er det 336 klubber.

Rotarys motto er Service above self. Gjennom Rotary arbeider vi for å bli mer samfunnsbevisste mennesker som skal sette hensynet til våre medmennesker foran egeninteressen.

Dersom du ønsker å vite mer om oss, så ta gjerne kontakt med presidenten eller et av medlemmene våre.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Klokkergården
Adresse: Krokenveien 15
Postnummer: 3275
Sted: Svarstad
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Larvik Øst Rotaryklubb
Larvik Rotaryklubb
Stavern Rotaryklubb
Medlemsnett

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...