Nyhetsoppdateringer vil heretter skje på vår Facebookside


https://www.facebook.com/LaagendalenRotaryklubb/
Håper du vil følge oss videre der. 
Klubbkalender og ellers nyttig informasjon vil fortsatt finnes på denne siden
EB



24.juni presidentskifte klokkergården

Tradisjonen tro var det duket for presidentskifte og denne gangen er det Kjetil Styrvold som sto for tur. Kjetil inviterte til spekemat og Lardøl som smakte fortreffelig. Tusen takk ! Vi gleder oss til å følge deg i året som kommer og ønsker lykke til, er sikker på at vi får en helt glimrende president.

Her ved overrekkelsen av kjedet fra PP Harald Schrøder til President Kjetil. Takker samtidig Harald for et veldig annerledes år med Korona og Harald som medlem i kommunestyret. Som han sa selv, det har tatt litt for mye tid.

Anders Ragnhildrød får her beviset på at han er vår neste IP.

En fin bukett bestående av PP, President og IP

Kvelden ble avsluttet med lotteri og det var mange flotte premier. 
Takk for en riktig hyggelig kveld



17.juni Åpent møte Klokkergården

Første ordentlige møte siden pandemien stoppet oss. Det ble avholdt styremøte fra kl. 18:00 og saker som kom opp der ble videreformidlet på åpent møte.
Saker som videreutvikling av badeplassen i Helveteshølen, merking av historiske steder i Lardal, utsetting av krakker. Planlegging av 20 års jubileumsfest var noen av sakene som kom opp.


3. og 10. juni dugnad dyrehegn sykehjemmet og stupebrett helveteshølen


Coronapandemien har satt oss ut av spill for en periode og når vi så ble innkalt til dugnad var det trivelig å møtes igjen. Selv om vi må holde litt avstand og ikke hilse på hverandre som vi pleier. Det var en god gjeng som møtte opp til gjerding av det store området ved sykehjemmet. Harald Evju var primus motor og stilte med gravemaskin som lett dyttet stolpene ned i jorda. Andre gikk etter med gjerde og kramper.

     

Samtidig foregikk det ting i Helvete !
Bjarne hadde fått en Tryg livbøye som ble montert, samtidig som stupebrett ble satt på plass og festet ordentlig, Ragnar og Nils ved den nye livbøya! Disse har reddet utallige liv, og vi håper den vil få henge i fred når det ikke er fare på ferde. 


Etter dugnaden 10. juni ble det avholdt peismøter



13. mai 2020.                                                                                                                  

Vi starter så smått virksomheten igjen med dugnad på klokkergården          kl 18:00



12. mars 2020. All møtevirksomhet er foreløpig avlyst pga corona viruset.

Det blir gitt nærmere beskjed når forholdene endrer seg.



19.02.2020: Quiz-kveld og opptak av vårt nye medlem Kjell Lie                                                                                     


12.02.2020: PST sjef Hans sverre sjøvold

Vi var så heldige å få besøk av PST sjefen Hans Sverre Sjøvold. Et meget interessant foredrag hvor Sjøvold tok for seg trusselbildet i Norge. Som PST sjef er det selvfølgelig veldig lite han kan formidle av faktiske trusler, men det interessante er at PST avdekker i det skjulte mye mer enn vi noen gang aner. Det var vår PP Ragnar som ordnet med dette besøket, da han har en familierelasjon med Hans Sverre.  



    


29.01.2020 Per eirik lund, stabsjef universitetet i sørøst norge

Per Eirik holdt et interessant foredrag om "Styrker og svakheter ved å være USN framfor HSN... og USN inn i fremtiden". Det er 19000 studenter, 1700 ansatte og 8 Campuser i Sørøst Norge. I disse er det 65 Bachelorutdanninger, 36 Masterutdanninger og 8 Doktorgradsutdanninger. Campusene er lokalisert  i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold. USN dekker et område med 700000 innbyggere. Til sammenligning er det i 2020 ca 40% av befolkningen som tar høyere utdannelse kontra 1953 hvor det var kun 10%. Dette gir økt press på offentlig sektor- nytte/effektivitet fokus. Som vi hørte Per Eirik fortelle har ting endret seg over tid, og en stor del av norske studenter jobber generelt lite og resultatene blir deretter. Han forteller også at mange studenter sliter med ensomhet, selvmordstanker, bruker prestasjonsfremmende midler. 




22.01.2020: Anne-Brit Hellerud: Soroptimist international.

Anne-Brit som er medlem i Larvik soroptimistklubb, gav oss et interessant innblikk i en organisasjon som har mange likheter med Rotary. Den første klubben ble stiftet i California i 1921 med formål å skape et nettverk av profesjonelle og samfunnsbevisste kvinner.

Den første klubben i Norge kom i Oslo i 1933. Organisasjonenes navn er satt sammen av to latinske ord, "soror" som betyr søster og "optima" som betyr den beste. Soroptimistene kjemper for kvinners status. Klubbene i Norge har spesielt fokus på kvinners kår i Moldova og Rwanda.

          


08.01.2020 hans brattestå stortingsdirektør 1990-2012

Hans er født og oppvokst i Ramnes og utdannet seg til jurist. Vi fikk høre fantastiske historier fra hans rikholdige liv bl.a. som Stortingets kontorsjef fra 1987. Tjenestegjorde i Utenrikstjeneste n fra 1978-1984 med en periode i Tel Aviv og en i Washington DC.
Kongen utnevnte han til kommandør av St. Olavs Orden «for embetsfortjeneste.». Han har deltatt på over 100 middager på det kongelige slott. Stor takk til Hans for et inspirerende og underholdende foredrag.



18.12.19 Juleavslutning med julekaker


13.12.2019 julebord på klokkergården

Vi hadde vårt tradisjonelle julebord på Klokkergården med sedvanlig ribbe, pølse og medisterkake. Nydelig mat levert fra SPAR Svarstad. Bordet var nydelig dekket og det ble en hyggelig kveld med julesang og gode rammer.


Her representert ved President Harald og frue. 

   


04.12.2019 årsmøte lågendalen rotary klubb



27.11.2019 skogbiolog trude myhre wwf

Temaet var skogvern og vi var så heldige å få besøk av Trude som har vært aktuell i TV serien Min Natur på NRK . Trude startet sin karriere i Natur og Ungdom som hun var med å starte i Andebu der hun også er fra. Etter studier fikk hun oppdrag av Nina Jensen i WWF å utarbeide en studie om skogvern.  Når vi vet at 80% av skogen er hogd de siste 100 år så setter det tankene i gang. I følge Trude kan en gran bli over 500 år og en furu over 800 år. Det finnes knapt i Norge. Det er i urskogen hvor alle sopper og sporer osv. har sitt liv og er viktig for helheten. Oppgaven hun utarbeidet lød "Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020" Hun har bidratt til at Stortinget har økt budsjettet fra 120 mill. i 2012 til 467 mill i 2018. Målet er 1 milliard (skogmilliarden).  Stortinget har nå vedtatt 10% skogvern.  Trude reiser rundt å hjelper skogeiere med søknader i prosjektet Frivillig skogvern.  EB



20.11.2019 internt møte 



13.11.2019 guvernørbesøk sten hernes 

Hyggelig Guvernørbesøk i kveld. Guvernøren og AG Astrid Danielsen fikk servert nydelig gryterett sammen med styret i Lågendalen. Vår egen Egil Hem hadde laget herlig dessert. Etter middag gikk Guvernøren gjennom de forskjellige komiteenes arbeid i styremøtet. Vanlig møte etterpå hvor Guvernøren holdt sin tale til forsamlingen.

På bildet AG Astrid Danielsen, Guvernør Sten Hernes og President i Lågendalen Harald Schrøder



06.11.2019 peismøter i hver komité


30.10.2019 utbygging drammen - kobbervikdalen bane-nor

I kveld har vi hatt gleden av å ha Hanne Anette Stormo fra Bane-Nor på besøk. Hanne er Prosjektsjef for utbyggingen av Drammen -Kobbervikdalen jernbanen med oppgradering av Drammen stasjon og ny Gulskogen stasjon. Dette er kostnadsbergnet til ca. 12,7 mrd kroner. Hanne har utdannelse som ingeniør innen bygg og anlegg. Har 18 år i Statens vegvesen, jobbet i Mesta og har bl.a. hatt ansvar for bygging av flere store prosjekter som Holmestrand stasjon og Barkåker strekningen. Har også jobbet i Jernbanedrift. 
Drammen stasjon skal heves 40 cm for å møte framtidens klimaendringer. Prosjektet skal være ferdig i 2025 og det anslås at ca. 6-800 mennesker er involvert i selve byggeprosessen. Som Kjetil (IP) så fint sa det, rett dame på rett plass. Takk for meget interessant foredrag. EB



23.10.2019: Terje Svendsen: LOkalavis.

Terje Svendsen har nærmere førti år bak seg i Østlandsposten, men er nå i ferd med å takke av. Han gav et levende inntrykk av hvordan det er å drive en avis i dag, med de utfordringer det innebærer. Han delte også noen tanker om den politiske situasjoner i Larvik kommune etter valget. Det skjedde samme kveld som det nye kommunestyret var i ferd med å konstituere seg. 



16.10.19 arcus ambassadør atle minothi

I kveld har vi kost oss med edle dråper fra Arcus. Fra tid til annen har vi en senkveld hvor  vi koser oss med godt drikke og en liten matbit eller snacks ved siden av. I kveld var det Atle Minothi som har gjort Lågendøl av seg og har giftet seg med ei godjente fra Hem. Atle holdt et flott foredrag om Norsk akevitt og prosessen rundt dette. EB



09.10.19 sigurd arbo høeg kampen mot polio

Tidligere Guvernør Sigurd Arbo Høeg fra Larvik Rotaryklubb gjestet oss i kveld som Poliokoordinator i distrikt 2290. END POLIO NOW er slagordet til prosjektet som ble startet i 1988 og er fortsatt aktivt. Melinda og Bill Gates Foundation er store bidragsytere og skyter inn ca. 50 millioner $ hvert år. I dag er det kun Afganistan og Pakistan som fortsatt har noen tilfeller, mens 50 land fortsatt er i risikosonen. Rotary søkte om TV aksjonen for 2019, som vi vet gikk til noen andre. De forsøker igjen i 2021. Se mer info i www.endpolionow.org Verdens poliodag er 24.oktober som blir markert verden over. I Norge var den siste epidemien mellom 1950 og 1954. Inkubasjonstiden er fra 6-20 dager og er meget smittsom. EB





02.10.19 bedriftsbesøk seafront logistics as



25.09.19 eric sandtrø komplett og fjellsport group

Eric bodde i Larvik fram til han var 5 år. Bosatt i Sandefjord og er en av grunderne i Komplett, Fjellsport og Jollyroom.se. Konsernsjef i Komplett fram til 2007. Eric satset konfirmasjonspengene sine for å starte opp med nettbutikk sammen med to andre og ble Komplett sin første hjemmeside. Fjellsport selger friluftsutstyr og er en nettbasert butikk, i likhet med jollyroom som selger babyutstyr osv. I begynnelsen av Komplett sin tid annonserte de først på Text TV og hadde tidlig egen hjemmeside. I 2012 var netthandelen 5%, 2017-13% og de forventer at innen 2022 vil den være på ca. 36%!
Eric gikk av som konsernsjef i en alder av 35 år og hadde tenkt å pensjonere seg. Det ble for kjedelig så da ble det i stedet en ny bedrift - Fjellsport AS. I dag omsetter de 3 bedriftene for ca. 10 milliarder NOK. Takker Eric for et flott foredrag. EB



18.09.19 Akuttkjeden i telemark

Vår egen Frank Olav Hvaal (Klinikksjef ved akuttmottaket i Telemark)tok oss med på en spennende reise i akuttberedskapen som de har gjennomført i Telemark fylke. Telemark er et stort fylke med mange utfordringer når det gjelder ambulansetjenesten. Det tar f.eks. 2 timer i ambulanse fra Vinje til Skien sykehus. Da er det viktig å fastsette i utgangspunktet at pasienten virkelig er syk nok og ikke minst kan takle den lange veien. Akuttprosjektet skal bidra til en styrket akuttkjede innen somatikk og psykiatri i hele Telemark. Pasienten skal ivaretas i alle ledd og målet er likeverdig, ensartet kunnskaperfaring. Det er delt ut over 250 akuttsekker i fylket, og de har tatt i bruk et følgeskjema som blir fylt ut av den første som kommer i kontakt med pasienten. Alle ledd innen kommunene, legevakt, ambulanse og akuttmottak vil notere vitaldata underveis for å se om pasientens tilstand forverrer seg eller forblir stabil. Jeg er helt sikker på at Telemark har rett mann på rett plass i Frank Olav. Et meget spennende og lærerikt foredrag.  EB


Frank Olav Hvaal og vår President Harald Schrøder



11.09.19 fra oseberg til miklagard

Knut Børge Knutsen fra Ferder Rotaryklubb sitter i styret i Oseberg Vikingarv som skal etablere og drifte et internasjonalt anerkjent senter for kompetanse, forskning og formidling omkring Vestfolds unike vikingarv. Ble etablert i 2005 og har siden starten bygget bl.a. kopier av Oseberg etter original i Oslo. Tegninger av skipet fantes ikke slik at de måtte lage disse først og prisen bare for tegningene kom på 1,5 mill. Skipet har vært oppe i 12,5 knop, så det fungerer! De har 5 heltidsansatte i Oseberg Vikingarv og er en lærling-/fagprøvebedrift og samarbeider mye med NAV og også Berg Fengsel. Sosial arene hvor det ikke koster noe å være med å bygge. De har bygget flere skip fram til i dag, det siste kopi av Klåstadskipet som ble døpt Saga Farmand. Planen framover er å bygge kopi av Gogstadskipet, planlagt høsten 2019. Senteret har stor internasjonal interesse og de har hatt besøk av  over 40 fjernsynsselskaper fra hele verden. Saga Oseberg skal ut på en lang reise med mål i Istanbul (Miklagard) Et meget interessant foredrag. EB




04.09.19: peismøter 



28.08.19: intercitymøte stavernodden fyr


Lågendalen  stilte opp mannsterke i nydelig sensommervær. Stavern Rotaryklubb hadde gjort gode forberedelser og det ble en flott aften. Vi ble hentet av båter og fraktet ut. En omvisning av Dag Tvedt på øya og historien om fyret og Stavern generelt var veldig interessant. Vi fikk servert nydelig grillmat med herlig kryddersmør og potetsalat/salat. Takk for en hyggelig kveld og takk til Stavern.
EB
   

 



21.08.19: Thorild svanemyr ny sogneprest i lardal sogn


Vår nye sogneprest var storfornøyd med å ha fått jobben i konkurranse med flere andre. Hun er født og oppvokst i Skien. Jobbet i Posten i flere år og senere utdannet som aktivitør og det kom godt med når hun jobbet senere i Skien kretsfengsel. Der lærte hun mye om krisehåndtering. Thorild er glad i mennesker og har en spesiell forkjærlighet for de som ikke har det så lett i livet. Hun er gift, har 3 barn og ett bonusbarn. I tillegg mange barnebarn. Hun var bosatt 5 år i Tyrkia hvor hun jobbet som frivillig i Sjømannskirken. Det var der hun ønsket å gå videre med ønsket om å bli prest. I en alder av 50 år startet hun på teologistudiet og første år som prest var i Harstad Kirke. Nå er hun altså vår nye sogneprest og det setter vi stor pris på. Ei blid og hyggelig dame! Vi ønsker lykke til. EB




14.08.19:  rotary convention i hamburg

Aase holdt et inspirerende innlegg fra Rotary Convention i Hamburg hvor hun og Ole deltok tidligere i sommer. Det var totalt over         18000 deltakere hvor Norge var representert med litt under 500 stk. Eneste medlem   fra Lågendalen var Aase. Temaer som ble nevnt var Rotary under nazi Tyskland,   human trafficking. Hun og Ole traff mange hyggelige mennesker og oppfordrer til å   delta på framtidige conventions. EB
 







Vi mintes også vår kjære Gunvor Hogstvedt Ruberg sin bortgang med minneord fra IP og ett minutt stillhet. Vi lyser fred over Gunvors minne og takke for alle årene vi har hatt gleden av å kjenne henne. Vi vil savne hennes gode smil og godhet, og ikke minst alle de gode kringlene Gunvor bakte.







                              



26.06.19: Presidentskifte og Tildeling av PHF.

Innkommende president Harald og hans Larissa  var vertskap på Klokkergården. Etter en flott servering, kaffe kaker og jordbær, tok utgåend president, Ragnar Rønning Hansen, ordet for å tildele Rotarys PHF til en svært overrasket Øyvind Bergene. I tillegg til innsatsen i Rotary den tiden han har vært med, ble Øyvind også hedret for sitt store engasjement for Klokkergården. Presidenten ble ledsaget av to av de tildlger PHF-ere: Egil Hem og Nils Røsholt. Deretter ble  presidentvervet for neste Rotary-år overlevert til Harald Schrøder med Kjetil Styrvold som innkommende. 



19.06.19: Vann i Vestfold ved TANJA BREYHOLTZ.

De siste ukenes meldinger om forurensing av drikkevannet flere steder, gjorde kveldens foredrag  mer aktuelt enn det kanskje i utgangspunktet var tenk. Når det gjelder kvaliteten på vannet som leveres av Vestfold Vann IKV, ble vi allikevel beroliget. Både kontrollen med vannkildene, Farris og Eikern, og renseanleggene på Seierstad og Eidsfoss virket betryggende. I dag er det seks kommuner i Vestfold som er med i samarbeidet som forsyner 16 -170 tusen innbyggere med vann. Larvik kommune tar også sitt vann fra Farris, men har eget vannverk. Tidligere Lardal kommune får vann fra egen vannkilde ved Steinsholt



12.06.19: På politioppdrag i Sør-Sudan.

Kari Synnøve Andersen arbeider til daglig som etterforsker ved politikammeret i Sandefjord. Hun har tre perioder vært i utlandet på oppdrag for FN. Hun fortalte og viste bilder fra sitt siste oppdrag som var i Sør-Sudan. Der arbeidet hun sammen med politifolk fra flere ulike nasjoner. Etter løsrivelsen fra Sudan i 2011, skal landet bygge opp en politistyrke. Mange som blir rekruttert til politiet er tildligere soldater. Dette er en av utfordringene de sto overfor. I tillegg dårlige veier og annen infrastruktur. Kari fortalte at hun kanskje ikke hadde lært så mye politifaglig av dette oppdraget, men at hun hadde lært mye om forskjellige kulturer og om ledelse. Hun ser ikke bort at hun kan komme til å søke på flere oppdrag ute.
                                                            
.                                                     
 



05.06.19: Inter city møte i Kjærra Fossepark.

Stavern Rotaryklubb og de to Larviksklubbene var våre gjester på årets møte i Stolpehuset i Kjærra. Her fikk vi servert rømmegrøt og spekemat. Per Ståle Tjentland spilte til allsang og Bjørn Bergene  kåserte og leste fra bøkene sine. Denne gangen var det Lågen som var gjennomgangstema. Et tema han belyste både med fakta og i  humoristiske vers.  


29.05.19: Klubbmøte med Quiz.


22.05.19: Peismøter i de nye komiteene


15.05.19: Rotaryskolen

Egil B. gjennomgikk en oppdatert versjon av rotaryskolen. Ett potensielt nytt medlem var invitert og deltok, og vi andre fikk en nyttig oppfrisking av våre rotarykunnskaper.


08.05.19: Dugnad

En gruppe fra klubben deltok i dugnad på klokkergården. En annen gruppe jobbet med dyrehegnen ved sykehjemmet. Den tredje gruppen reparerte stupebrettet i Helveteshølen. Det meldes om godt innsats på alle områder.

24.04.19: Møte med klubbsaker.


10.04.19: Peismøter


03.04.19: Egoforedrag av Leif Helge Svae



13.03.19: Besøk av Hans Petter Schjelderup med overrekkelse av gavesjekk.

Hans Petter Schjelderup  har besøkt oss tidligere og fortalt om seg selv og stiftelsen han har opprettet. Bakgrunnen er ulykken han var igjennom i 2005 da han fikk 22.000 volt gjennom kroppen. På Haukeland sykehus ble han bl.a. behandlet av lege Einar Eriksen som nylig var kommet hjem etter seks år i Etiopia, hvor han særlig var opptatt av brannskadde barn. De to fant hverandre og opprettet i 2008 stiftelsen Children Burn Care Foundation. Formålet er å behandle barn og andre med brannskader. I første omgang dreide det seg om Etiopia, men etter hvert også i flere afrikanske land. Stiftelsen arbeider også for å forebygge brannskader. I den forbindelse har de fått konstruert en enkel ovn som kan erstatte det tradisjonelle bålet i husholdningen. Besøket hos oss denne gang var for å ta imot en gavesjekk til innkjøp av en maskin som benyttes i forbindelse med hudtransplantasjon.

.

27.02.19: Anders Ragnhildrød fortalte om anleggsdrift.

Vårt eget medlem, Anders R., fortalte om anleggsdrift generelt og om spesielle prosjekter i forbindelse med sin jobb i firma Arne Olav Lund. Et interessant foredrag i god rotary-ånd, der vi lærer mer om hverandres yrker. 

PHF utmerKelser i LågenDalen Rotaryklubb

Etter utallige dugnadstimer og stor innsats på Klokkergården ble Anders Hoff og Torbjørn Hvarnes tildelt Rotarys PHF. President Ragnar Rønning Hansen stod stod for den høytidelige utdelingen. Her sammen med Øyvind Bergene og  Anne Lise Nakjem som representerer Klokkergården.
Vel fortjent til begge pris vinnere!



23.01.19 Larvik røde kors

Vi hadde besøk av Tom Pedersen(Beredskapsleder), Ragnhild Bull Hansen (Leder), og Geir Sundetsvik (Hjelpekorpsleder) fra Larvik Røde Kors. Ragnhild  fortalte om hvilke områder Røde Kors er involvert i, som f.eks. besøksvenn med hund i  sykehjem, julegavetre hvor unger kan ønske seg noe til jul (80% av de som ønsker seg noe er etnisk norske) Røde Kors har 900 medlemmer i Larvik og ca. 300 av disse er frivillige. Tom fortalte om beredskapsplanene til Larvik kommune bl.a. hvor han er representert fra Røde Kors. Beredskapshuset til Røde Kors  i Larvik skal kunne motta 40 stk. på kort varsel om det skjer noe uforutsett. Drift av evakueringssenteret, fortalte om viktigheten av sikringsradioen  når mobilnettet faller ut (ref. strømbrudd i Lardal i flere døgn i fjor) Til slutt fortalte Geir om oppgaver Hjelpekorpset har. De stiller som sanitetsvakter på veldig mange arrangementer, noe som er påbudt. De har 15 aktive medlemmer som utfører dette. For å bli en utdannet hjelpekorpser må man gjennom 4 forskjellige stadier for å kunne bære ID kortet til Røde Kors. En interessant kveld hvor vi fikk innblikk i Røde Kors sitt virke. EB



09.01.19: Presentasjon av strømsparesystemet EWave.

Jarle Lyseng orienterte om hvordan strømprisene nå endres fra time til og at de etter hvert vil endres minutt for minutt. På denne bakgrunn presenterte han et strømsparesystem som kan hjelpe til å regulere forbruket i takt med prisene. Mange av oss fikk høre mye som vi visste lite om og som gav oss en god del å tenke på i forhold til hvordan vi ordner oss med strøm-bruk. 
                                                            


02.01.19 Årets første møte - Juleturen til Litauen, referat fra jakob og øyvind


Jakob og Øyvind fortalte fra turen til Litauen før jul, et besøk som utløste både glede og sorg på en gang. Det er sterke inntrykk fra fattige og lite ressurssterke mennesker. Men varene som blir levert hjelper.
Masse utstyr, faktisk en hel trailer med bla.  86 sykler, 39 stoler, 514 banan esker med klær, sko, kjøkkenutstyr osv.
De lokale myndigheter berømmer Rotarys innsats og gir klar beskjed om at de ønsker vi fortsetter.


07.12.18. JULEBORD MED OPPTAGELSE AV NYTT MEDLEM


Høydepunktet på årets julebord var opptagelse av vårt nye medlem, Leif Helge Svae.  President Ragnar har som ambisjon to nye medlemmer i sin presidentperiode, og var svært fornøyd med å være halvveis i løpet av første halvår. 
27.11.18. Erlend Larsen: Livet på Stortinget
Erlend larsen fra Stokke/Sandefjord som er inne i sin første periode som stortingsrepresentant, fortalte  levende om livet på tinget.
Han er tildelt plass i helse- og omsorgskomiteen. 



14.11.18. Besøk av Erik Pedersen

Pedersen med mer enn 40 års erfaring som rallykjører og kartleser, fortalte om mange spennende opplevelser fra innland og utland.

07.12.18. Julebord med opptagelse av nytt medlem




25.10.18 prosjekt dyreinnhegning sykehjemmet er ferdig!


To fine dugnader ble gjennomført uke 43. Takk til alle som har stilt opp, super innsats for et flott tiltak!



24.10.18: Harald SCHRØDER: kONG Harald - FRA PRINS TIL KONGE.

Harald hadde forberedt seg godt og gav oss en innholdsrik og interessant historie om dagens Kong Harald, fra liten Prins til dagens Konge.

Harald V ble født i 1937. Det var da 566 år siden sist gang det ble født en Prins på norsk jord!

Da 2. verdenskrig kom til Norge i 1940 flyktet kongefamilie og regjering fra tyskerne. Martha og barna, deriblant Prins Harald, dro over til Sverige. Etter hvert kom de seg over til USA hvor Roosevelt tok seg av de og skaffet et hjem i utkant av Washington.

Kong Håkon og Prins Olav, sammen med den norske regjering, ble som kjent fraktet over til England.

Når krigen endte så startet Harald på Smestad skole, kongefamilien var opptatt av å omgås og være med den alminnelige befolkningen. Selv russefeiringen forløp seg ganske så normal. Da Harald møtte Sonja ble dette ikke godt mottatt, verken hos Kong Olav eller i det politiske miljø. Men Harald satte hardt mot hardt, fikk han ikke Sonja ville han forbli ungkar. Med dette ultimatum så gav de etter og Sonja og Harald giftet seg i 1968. Gull bryllup ble feiret i august i år.

 Norge har en sprek kongefamilie og Lågendalen Rotaryklubb har en kunnskapsrik Harald S.




17.10.18: Odd Terje LYSEBO: MITT LIV I MUSIKK og kultur.


09.10.18: Einar Aaraas: sTATSMANNEN Stang fra stokke.

Tidliger redaktør Einar Aaraas holdt et interessant foredrag om Frederik Stang, Norges første statsminister. Stang var født på Råstad i Stokke i 1808. Han var en juridisk begavelse som tok embedseksamen bare 20 år gammel. Ble dosent og snart lektor ved juridisk fakultet.  Før han gikk inn i politikken var han også høyesterettsadvokat og regjeringsadvokat. Etter å ha vært statsråd i flere år ble han i 1861 første statsråd, dvs. formann i regjeringen. Da stillingen som statsminister ble opprettet i 1873, ble han den første til å inneha embedet. De seinere årene var preget av sykdom og han døde i 1884. Da Stokke ble en del av Sandefjord fra 01.01.2017, ble navet på Storgaten i Stokke endret til Frederiks Stangs gate
.


03.10.18: Diskusjonskveld.


26.09.18: Bjørn bergene 

Bjørn Bergene besøkte oss og leste fra sine bøker om oppveksten på østsida i Kvelde. Han gav oss et levende  og humoristisk bilde fra en tid som var ganske annerledes enn vår, selv om den bare ligger 50 - 60 år tilbake.


19.09.18.  Guvernørbesøk. 

Distriktsguvernør Gaute Melhus Johannessen besøkte oss.  Gjennom en inspirerende presentasjon delte han sine visjoner for året som guvernør. Han har satt seg et "hårete" mål om å øke medlemsantallet i distrikt 2290 (Agder,Telemark og Vestfold)
fra ca 1900 til 2000. Det betyr at hvert av de 44 klubbene må rekruttere to til tre nye medlemmer. For Lågendalens vedkommende samsvarer dette godt med president Ragnars mål om minimum to nye medlemmer i hans periode. Guvernøren er også opptatt av at miljøet i klubbene er slik at nye medlemmer opplever seg inkludert. Arbeidet med å utvikle gode klubbmiljøer er noe som de to neste guvernørene har lovet å videreføre i sine perioder

o5.09.18. Arne Solem: På FN oppdrag i Libanon

3

Tidligere yrkesoffiser, Arne Solem, fortalte om bakgrunnen for opprettelsen av Norbatt i Libanon i 1978. Han gav oss først et tilbakeblikk på bakgrunnen for konflikten mellom Israel og Palestina, bygget på Bibelens fortelling om Abrahams to sønner, Ismael og Jakob. Solem var med på den første mobilisering  av mannskaper til Libanon i 1978 og fortalte om opplevelser og erfaringer knyttet til tjenesten. Norbatt eksisterte gjennom 41 kontingenter fram til 1998. Med hensyn til debrifing av mannskapene etter hjemkomst var dette nærmest ukjent for de som var først ute, men det ble etter hvert etablert gode rutiner. – Solem gav oss et interessant og spennende innblikk i sine erfaringer og opplevelser.


15.08.18 Tor Buaas kåserte om Larviks æresborgere.

Tor Buaas fortalte om Larviks fem æresborgere: Tor Heyerdal, Arne Norheim, Antonio Bibalo, Carl Nesjar og Ingvar Ambjørnsen. Felles for alle fem er det at de er verdenskjent på sine forskjellige områder. Heyerdals bok om Kontiki ekspedisjonen skal være oversatt til 87 språk, det siste er mongolsk. Ambjørnsens bøker til ca 20 språk. Bibalo er en av de mest oppførte operakomponister i nyere tid. Arne Norheim en rekke internasjonale priser for sin samtidsmusikk og ble regnet som en pioner med sin elektroniske musikk. Han fikk bo i Statens æresbolig.  Carl Nesjar, som opprinnelig het Carl Carlsen, hadde stor nasjonal og internasjonal suksess som maler, grafiker og billedhugger. 


27.06.18: Presidentskifte.

Jakob Schjerven overga presidentkjedet til Ragnar Rønning Hansen. Ragnar er den første i klubbens attenårige historie som går på sin andre periode som president.


16.05.18. Trygve Rognan: De gamle veiene.

Tidligere veisjef i Buskerud fortalte og viste bilder av gamle ferdselsveier bla. over Hardangervidda.
Han hadde spesielt interessert seg for gamle bruer. Et interessant og spennende foredrag og mange flotte bilder.


08.05.18. Dugnad på klokkergården og dyrehegnen ved sykehjemmet



02.0518. Besøk Hedrum bygdetun.

Vi  besøkte Hedrum  bygdetun for å se på samlingen av Hans Holmens arbeider, malerier og skulpturer.. Holmen var utdannet ved Harriet Backers malerskole i Christiania. 


25.04.18 info om RYLA samling gAvelstad v/Kjersti bårnes

Kveldens hovedtema var besøk av Kjerti Bårnes, vår utvekslingsstudent i Taiwan forrige år. Hun skal tilbake til Taiwan noen dager i august for å delta på en konferanse i regi av Rotary og gledet seg til det. Hovedgrunnen til hennes besøk i klubben denne gang, var for å fortelle fra årets Ryla-samling på Gavelstad. Foredrag og oppgaver handlet om å starte egen virksomhet og sette sammen gode team. Det var ca 25 deltakere i alderen 18-30 år. Kjersti var godt fornøyd med samlingen og vil gjerne anbefale andre ungdommer å være med neste gang. Resten av møtet var viet tema fra peismøte om rekruttering av nye medlemmer.



18.04.18 Wilh.wilhelmsen - skipsfart v/ Dag Schjerven



Dag Schjerven tok oss inn i WW historien, fra dens oppstart i Tønsberg i 1861 frem til i dag.
Firmaet styres i dag av 5. generasjon Wilhelmsen, en imponerende lang fartstid.
Dag har vært i firmaet siden 2004 og hadde ansvaret for Wilhelmsen Maritime Services.
Fra å være mest kjent som et rederi med mange båter, med sin storhetstid på 50 - 60 - 70 tallet har det i dag endret sin rolle til å være et selskap myntet på service og tjenester til handelsflåten world wide. WW leverer service, utstyr og skipsteknisk assistanse via et imponerende nettverk i 2200 havner i 125 land.
De er et av verdens 5 største rederi innen båter for transport av rullende last, altså biler, anleggsmaskiner osv.
For ikke å glemme, transport av Løitens Linie akevitt. Tønne på tønne med akevitt passerer ekvator med Wilhelmsen skipene og gir Linie akevitten en ekstra god smak!
Takk til Dag for et informativt foredrag!


04.04.18 Frivilligsentralen v/HAnne J Moth

Hanne J. Moth er daglig leder ved Lardal Frivilligsentral. Det er ca. 420 slike sentraler totalt fordelt i Norge hvorav 11 i Vestfold. «Møte mellom mennesker» er et bærende tema, Frivilligsentralen skal være nærmiljø tilpasset med mange frivillige hjelpere. Møteplass – leksehjelp – sosial trening – tverrfaglig samarbeid – integreringsarbeid. Frivilligsentralen er en viktig institusjon i Lardal som er medvirkende på mange arrangementer og aktiviteter. Det er i dag 12 forskjellige nasjonaliteter som benytter frivilligsentralen. Takk til Hanne for et engasjerende foredrag, hun er tydelig dedikert til denne jobben.


21.03.18 et skråblikk på Offentlig forvaltning


Arve Semb christophersen

Hvordan fungerer offentlig forvaltning? 

Arve har blant annet vært Rådmann i Lardal og Larvik kommuner, totalt 11 år. Sitter nå som direktør for Arbeidstilsynet Region Sør.

Kommune - fylkeskommune - region – stat, den offentlige forvaltnings inndeling er veldig kompleks. Hvorfor er det så  vrient?

Demokrati - geografi  - stabilitet - treghet – følgefeil, mange faktorer spiller inn.

To store reformer i nyere tid:

Reform 94, Gudmund Hernes  var initiativtaker.

Omlegging av videregående opplæring på 90 tallet.

Nav reformen - samling  av det «sosiale sikkerhetsnettet» i Norge på 2000 tallet. 

Det pågår jo reformer i mindre og større grad hele tiden, det er jo samfunnsutviklingen som gjør dette nødvendig.

Selv om det er komplisert så viser alle trender og statistikker at vi er på rett vei innen de fleste områder. 

Takk til Arve, en inspirerende, jovial og optimistisk direktør!



14. mars odberg kraftverk


Vi sier det ofte, og det er noe i det. Når egne krefter trår til med foredrag så blir det interessant.                                                                          I kveld likeså med et kjempe interessant foredrag av Anders Ragnhildrød om Odberg Kraftverk. Anders fortalte at det er NVE som har ansvaret for kraftutbygging i Norge og det er også de som behandler søknader om minikraftverk. Ideen kom egentlig fra hans farfar.Odberg Kraftverk er et minikraftverk og slike ble veldig aktuelle på slutten av 1990 tallet. Odberg Kraftverk er i størrelse 0,08MW. Rørgata til kraftverket er den gamle rørledningen som kommer fra Odbergdammen (ca 400000m3 vannmagasin). Denne er opprinnelig lagt av Odberg Jordvanning og benyttes fortsatt til vanning.Fallrettigheter var alt klarlagt og det var  til slutt 3 stk. grunneiere som ønsket å utnytte rørledningen også til vannkraft.Søknaden ble godkjent i 2001, men først i 2011 sto anlegget ferdig etter mange dugnadstimer. Turbin og generator ble innkjøpt av kraftlaget og de produserer nok strøm til eget bruk. Overskytende blir kjørt inn på e-verkets nett og de får betalt etter Nord Pool sine satser.                                                                                                                        Spennende å se bilder fra byggingen og at det går an å få det til med pågangsmot og godt naboskap.                                                                Vi takker Anders for et glimrende foredrag !


07.03.18 foredrag av gro kjersti berg schebesta
Smittevern, vaksiner og vaksinasjon.


Gro Kjersti er fra Lardal og bor i Lardal og  jobber i Drammen, på smittevern kontoret.
Der gir de råd og veiledning for vaksinasjonsprogram for folk som skal ut på utenlandsreise, eldre, barn, flyktninger som kommer hit og generelt følge med hvis epidemier skulle oppstå.
I 2009 kom svineinfluensaen for fullt og et stort apparat ble satt i sving. Mange var godt forberedt slik at gjennomføring og logistikken rundt det hele gikk bra.
Mye interessant informasjon fikk vi, spørsmål ble stilt og besvart, så dette var igjen en nyttig informasjonskveld.
Takk til Gro Kjersti!


14.02.18 Foredrag - Nils med Ur-Ego

R
Grunnet syke forfall fra opprinnelig foredragsholder tok Nils sitt Ur-ego på strak arm og underholdt oss med litt av sin livshistorie.
Det mest oppsiktsvekkende syntes kanskje å være at Nils i sin tidlige ungdom var skiinstruktør på Geilo!
Nils har vært innom mye, spesielt opptatt av lags -og foreningsarbeid i mange tiår. De fleste av oss kjenner Nils og vet han er en aktiv, interessert og engasjert person. Takk til Nils for å ta det "litt på sparket".



17.01.18 foredrag ved Rådmann i nye Larvik kommune -  Jan Arvid Kristengård 


Nye Larviks rådmann Jan Arvid Kristengård var kveldens foredragsholder.  Han fortalte litt om egen bakgrunn. Oppvokst i ei lita bygd i Romsdalen. Bodd i Larvik siden tidlig på 90-tallet med ulike stillinger i kommunen.Understreket at det ikke var Lardal som var gått inn i Larvik kommune, men at det var opprettet en ny kommune. Det hadde en del formelle sider som må løses. Snakket om muligheter og utfordringer for den nye kommunen. Muligheten ligger bla. I å utvikle gode digitale tjenester, der han mente «gamle» Larvik kommune var svært gode, med egen it – avdeling. Utfordringene er ikke minst knyttet til endringene i befolkningssammensetningen, med forholdsvis flere eldre. I forlengelsen av dette ligger befolkningens forventninger til  kvalitet og kvantitet i velferdstjenestene som ikke alltid samsvare med kommunens økonomiske muligheter. Nevnte i den sammenheng at ingen av Vestfold-byene har eiendomsskatt, i motsetning til mange i landet for øvrig.

Alt i alt et innholdsrikt og svært interessant foredrag. 


Medlemsmøte 10.01.18 Ur ego av inger johanne

Kvelden startet på sedvanlig vis med god prat og Gunvors alltid velsmakende sagnomsuste kringle!
Inger Johanne hadde kvelden i sin hule hånd med sitt ur ego.
Født i krigsårene 1944 i Brønnøysund i en søskenflokk på 4.
Flyttet til Tønsberg som 21 åring for sin første jobb innen regnskap og tall, et yrke hun har drevet videre med blandt annet firmaet Larvik Vulk.
Hun har drevet med mye Inger Johanne, en ivrig og flittig dame som har stått på med jobb, hjem og familie.
Bodde i Nevlunghavn i mange år før Hannevold Pensjonat falt inn som hennes øyensten her i Lardal.
Hun var President i klubben vår i året 2004-2005.
Et ur ego fremført med godhet og varme, vi takker!




MedlemsMøte 03.01.18 

Vårt første møte på det nye året ble i sin helhet viet til President Jakob og hans opplevelser fra juleturen til Litauen. Dette var den 17. gangen som Rotaryklubber fra distrikt 2290 dro til Litauen og det var hele 10 klubber representert på turen. 
Fra Norge er det kjørt en fullastet trailer med utstyr samt at de i tillegg hadde med seg pengegaver som benyttes til å kjøpe inn utstyr lokalt i Litauen. 
Jakob viste oss bilder og videoer fra barnehjemmene og fra noen av de familiene de besøkte. Det var sterk kost, det er trange kår ute på landsbygda med fattigdom og mye alkoholisme.

Glade barn fikk møte nissen og det var stor stas!
Rotarys engasjement i Litauen blir lagt merke til og dekkes av riksdekkende medier, også tv.
Totalt 50 familier fikk noe sårt etterlengtet utstyr denne gang, alt fra enkle ting som; en stol, et teppe, en bokhylle, en overhalt sykkel....osv. Små enkle ting kan bety mye for mange av disse menneskene, og man ser at hjelpen faktisk gjør en forskjell.....til det bedre!


Julebord 15.12.17

Julebordet ble avholdt på trivelige Klokkergården fredag 15. desember. Fint pyntet, god mat og festglade Rotarianere med ledsagere fikk en flott kveld. Et høydepunkt under kvelden var at Egil Berg fikk utmerkelsen Paul Harris Fellow. Egil er en virkelig Rotarianer, et flott menneske med mange gode kvaliteter. En stolt president overrekker PHF til Egil.

Vi gratulerer så mye!


Årsmøte 29.11.17

Etter et avholdt styremøte var det klart for årsmøte, et viktig møte.
Årsberetning ble fremlagt og den kan vi være stolte av. Et hektisk år hvor prosjekt Todd var et sentralt og hyggelig tema. Regnskap og valg ble også sedvanlig fremlagt og ble enstemmig godkjent. Ny IP er Harald Schrøder.
Noen mindre endringer i vedtektene ble også enstemmig vedtatt.
TRF komiteens leder Ole Johan Nilsen informerte om pågående og eventuelle fremtidige interessante prosjekter. Vi kan se tilbake på nok et aktivt Rotary år i klubben vår!


Klubbmøte 22.11.17 - Foredrag ved prof. Kirsti Skovdahl

Demens og kognitiv svikt; hva vet vi og hva kan vi gjøre.

Demens kategoriseres i flere utgaver, hvorav Alzheimer er den mest utbredte. En sykdom som utvikler seg langsomt, med et progressivt sykdomsforløp. Dette er en sykdom som følge av skadelige endringer i hjernen. I dag har ca. 77.000 mennesker en demens diagnose. Det antas at dette tallet vil doble seg opp mot år 2040 grunnet økende levealder.

Hva kan vi gjøre?

Ved symptomer - søk legehjelp. Lev så aktivt som mulig! Stimulans ved fysisk aktivitet og sosial omgang er viktig.

Vi takker Kirsti for et engasjerende foredrag for en interessert og vitebegjærene forsamling!


Klubbmøte 15.11.17



FRAFALL I DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN

Rotaryaner og styreleder i Stiftelsen Realfag Larvik, Jan Ludvig Werner holdt et interessant foredrag om frafall i den videregående skolen. Stiftelsen Realfag Larvik har i samarbeide med Larvik kommune fått midler til å kunne starte opp både Newton-rom og Mattepark. Begge deler spennende og inspirerende måter å endre læring på til å bli noe spennende. Ca 30% frafalt i videregående skole i 2016, de fleste var gutter. De ser at guttene får dårligere karakterer enn jentene og forskjellene øker.  Utfordringen er å skape en læringsarena som inspirerer og motiverer til innsats. Stiftelsen startet i 2014 og har siden da laget et flott Newton rom og nå også en Mattepark i Hammerdalen. Matteparken er fysiske enheter laget i Larvikitt som trekanter, kuber, kuler osv. Her kan elvene se matematikken i fysisk form og ved hjelp a oppgaver løse de på en mer forståelig måte.  Parken er tenkt utvidet på flere av utearealene i Hammerdalen. Flott tiltak og spennende tema.

EB



Klubbmøte 1. november 2017

Møtet startet med nominasjon av Innkommende president.
Valgkomiteens innstilling på Harald Schrøder ble applaudert.

Kveldens foredrag:
Dag Oppen Berntsen - Skaperevne og håndverk
Er det noen sammenheng mellom sløyd og innovasjon på teknologisk høyt nivå?


Dr scient Dag Oppen. Berntsen er en kjent Staverning, som har besøkt oss tidligere.


Han er ansatt i Norges forskningsråd og har flere andre prosjekter han brenner for, bla stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn, som har som oppgave å revitalisere det gamle Fredriksvern Verft.

Foredraget var basert på Innledningen til årets NHO konferanse

Håndverk er en del av evolusjons fortalte Dag, som også er biolog.

Han dro linjer til menneskets utvikling, og menneskets forutsetninger for å utvikle seg til det det er i dag.

Evnen til å skape gjennom håndarbeid og håndverk har gitt oss ferdigheter og har gitt oss evnen til å løse problemer og utvikle løsninger.

Det kommer fortsatt mye innovasjon fra håndverkere som løser praktiske utfordringer, men det blir stadig mindre håndverkere blant oss.

Han stilte spørsmål til i dagens skoler som legger stor vekt på teori og god hukommelse, og dagens fritidsaktiviteter som ikke alltid er like skapende som før.

For å bli skoleflink i teoretiske fag er hukommelse viktig, men det er ikke alltid viktig å være innovativ.

For å bli en gründer med suksess er det viktig å være innovativ, og i tillegg ha en sterk motivasjon.

Ikke alle er motiverte, men motivasjon ligger i grunnfjellet hos hver enkelt av oss, og når den er til stede blir det resultater.

Nobelprisvinner Barbara Mc Clintoc. mente at hun ble kreativ av å blåse glass og produsere sitt eget laboratorie utstyr.

Ideer og løsninger dukket opp under arbeidets gang.

Innovasjon er tuftet på hånd verks tradisjon fortalte Dag.


Takk til Dag for nok et interessant og tankevekkende foredrag.

Vikingsatsning i Vestfold - 25.10.17


Vi var så heldig å få besøk og foredrag av Kjersti Jakobsen. Eneste kvinnelige Slagstedsarkeolog i Norge. Hun er prosjektleder for Nesjar- slaget og Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingeformidling i Vestfold (HAV) 2015-2018.

Hvordan gjør Vestfold attraktivt med hensyn til turisme og kommersialisering av vikingtidsarven ved at private og offentlige aktører legger til rette for kvalitetsopplevelser samlet rundt Midgard historiske senter.

De ønsker å etablerer Vestfold som vikingefylket i Europa ved å markedsføre Vestfold bredt bl.a. via Visit Vestfold. Øke kunnskapen om Viking Vestfold gjennom barnefamilier ved å skape aktiviteter for barn. Et interessant og spennende tema.



DistriktsGuvernøren besøkte oss 18.10.17


Fra venstre: Grethe Gran (kona til Erik) - President Jakob - DG Erik Gran og AG Berit Reppesgård

Vi var så heldige å få besøk av DG Erik Gran og kona Grethe, samt AG Berit Reppesgård i kveld.
Etter en nydelig middag hadde DG en gjennomgang med styret om klubbens virksomhet og virke. Han uttrykte tilfredshet og skrøt av hvordan vår klubb opererer, det samme istemte AG. Vi må si vi er litt stolte av det!
Etter denne seansen avholdt vi klubbmøtet hvor DG holdt et interessant foredrag, et to-delt foredrag hvor første del gikk på Norges industrihistorie etter krigen, andre del med Rotary informasjon.
DG er utdannet ved NTH i Trondheim ved Institutt for Energiteknikk, som den gang het Institutt for Atomenergi IFA. Så fattet han interesse for  matematiske  modeller  og programutvikling på datamaskin. Derfor har DG kunnskap og interesse for industri og dens betydning.  Til slutt gjennomgikk han Rotarys viktige oppgaver og overordnede mål, også med et godt supplement av AG.
AG Berit Reppegård er for øvrig nominert til ny DG i distrikt 2290!
Det var et trivelig møte hvor det var flott pyntet og gode kaker på bordet. 

Vi takker for besøket og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake!


Klubbmøte 11.10.17 - Foredrag av Christina Franksdatter Bøhler

o

I kveld hadde vi foredrag av Kristina Franksdatter Bøhler, og som navnet tilsier Franks datter !

Hun hadde en engasjerende foredrag om BTI, nærmere forklart som Bedre Tverrfaglig Innsats. Kristina er utdannet adjunkt og jobber til vanlig på Efteløt skole.

Nå har hun permisjon derfra for å lede BTI prosjektet i Lardal kommune. Prosjektleder for God Oppvekst «Sammen om barns livsmestring», Program for at barn og unge i Vestfold skal lære å mestre livet bl.a.

Til dette prosjektet er det satt av midler fra fylkesmannen etter at BTI er på sterk framgang i Norge. Kristina fortalte at det er mange kritiske perioder i et barn/ungdoms liv. Dette kaller overgangsrutiner som fra barnehage til barneskole, barnetrinn til ungdomstrinn osv. Dette er noe av det vanskeligste for barn å takle. Tverrfaglig samarbeid er av stor betydning for at prosjektet skal lykkes.

Lille Lardal er en nøkkelkommune i BTI pga. verktøyet som er utviklet av Kristina og komiteen. Helsedirektoratet skrøt av Lardals nettbaserte rapporteringssystem, noe som resulterte i at Kristina skal holde foredrag på den nasjonale BTI konferansen i November.

Gratulerer med flott innsats Kristina og for en flott foredrag.

EB


Klubbmøte 04.10.17 - Foredrag av hans petter Schjelderup

Children's Burn & Wound Care Foundation


Vi fikk i kveld en tankevekker om livets noen ganger dramatiske og forunderlige vendinger. I forbindelse med utskifting av gatelykter i Harstad i 2005 fikk Hans Petter 25000 volt igjennom kroppen. Fra det ene øyeblikket å være en særdeles aktiv og driftig mann ble han plutselig en mann som så vidt berget livet og levde på sykehus i lang tid.  Tilfeldighetene ville det slik at han på sykehuset knyttet et spesielt vennskapsbånd med legen som hadde ansvaret for han, overlege Dr. Einar Eriksen. Etter hvert som livsgnisten vendte tilbake til Hans Petter fant disse to en felles arena, ønsket og behovet for å hjelpe brannskadde barn i Etiopia. Deres nære bånd under sykeoppholdet førte til dannelsen av stiftelsen Children's Burn & Wound Care Foundation. Dette har ført til at flere tusen barn og unge har fått behandling og hjelp i forbindelse med brannskader i Etiopia. De bidrar til utdanning av leger og sykepleiere for å drive brannskade -  forebyggende arbeid. 
Det ble et sterkt foredrag, et foredrag til ettertanke. Hans Petter viste oss at det alltid er et håp og at det er muligheter uansett hvor svart det kan se ut.
Vi takker for at du delte historien med oss.



27.09.17 Besøk på Odberg - potetinformasjon!

Vi besøkte Arne Landsverk på Odberg og ble med på potetopptaking. En stor delegasjon av våre medlemmer møtte opp og vi ble tatt godt imot!
Vi fikk være med på opptaksmaskinen, se på sorteringsverket og hadde en veldig trivelig samling i verkstedet hans med kaffe og deilige boller! Sammen med Anders Ragnhildrød fortalte de om poteter, spesielt her på Odberg, Lågendalspakkeriets historie og generelt om jordbruksdriften.
Spennende og tydelig at det innehas mye kunnskap og erfaring der ute på Odberg slettene.
Vi takker så mye for et skikkelig trivelig besøk 


TAIWAN - vår utvekslings student Kjersti Bårnes holdt foredrag 13.09.17

Det var en spent og nysgjerrig Rotarianer gjeng som fikk høre om Kjersti's opphold i Taiwan.
Men før vi kom ordentlig i gang måtte det litt tankevirksomhet til for å få data'n i gang
              

Joda, det kom i orden og da ble vi med Kjersti på en spennende reise i Taiwan. Hun var svært fornøyd med å ha fått denne fantastiske muligheten, hun har hatt et år som helt sikkert vil påvirke henne fremover. Med et helt ukjent land, ingen kjente venner, et uforståelig språk og med 18 timers flytur fra hjemlandet bak seg, da er det lov å kjenne seg litt ensom den første uken. Men Kjersti er ei tøff og åpen jente så hun har helt klart vokst på oppholdet, hun har stortrives og har fått mange nye venner!

På skolen var det 3 andre Rotary utv.studenter fra hhv. Brasil, Korea og Tsjekkia. Den Tsjekkiske jente har hun blitt svært god venninne med så hun planlegger allerede et besøk dit. Vi fikk se mange flotte bilder fra forskjellige steder og byer i Taiwan, de ble tatt med på utflukter og fikk oppleve og se Taiwan's særpreg og kultur.

Vi er sikre på at Kjersti har vært en god ambassadør for vår klubb og Norge!



på tur med stavern rotaryklubb - stavernodden fyr fredag 18. august.

Vi var så heldige å bli innbudt til Stavern RK for en hyggelig kveld i maritime omgivelser. Turen gikk på tradisjonsrikt vis med tresnekke ut til Stavernodden fyr. Selv landkrabbene oppe fra Dalen klarte seg godt på bøljan blå, ingen ble sjøsyke.....sies det da!
Vel fremme ved fyret ble vi orientert om driften av fyrhuset. Kystlaget Fredriksvern drifter bygningene og leier ut rom til gjester. Deretter var det grilling og sosialt hyggelig samvær med Stavern RK.
Vi takker så mye for et flott initiativ og en super kveld!



Nå er det sommerferie - GOD SOMMER!



Presidentskifte 28. juni 2017


En flott avslutning på Rotary året som har gått. Avgående President Øyvind Bergene gav fra seg stafettpinnen videre til vår nye påtroppende  President Jakob Schjerven. 
Årets motto for RI President Ian Riseley er "Making a difference", et motto som Jakob helt sikkert vil ta tak i.


Jakob og kona Astrid var kveldens vertskap og vi ble servert og traktert på aller beste måte med nydelig spekemat og tilbehør.

Etiopia er et land som Jakob og Astrid har besøkt mange ganger da datteren bor der og Jakob holdt et informativt og interessant foredrag med bilder fra dette øst afrikanske landet. Det er da vi forstår at vi er heldige som bor i Norge.

Avgående President Øyvind holdt en høytidelig overrekkelse av President kjedet til påtroppende President Jakob.

Vi takker Øyvind for en vel gjennomført President periode! Det har vært et spennende og utfordrende år med Todd som utvekslingsstudent, en oppgave som Øyvind har hatt "stålkontroll på" med hjelp av alle våre gode medlemmer som har stilt opp.


Hyggelig stemning på Klokkergården....som alltid!


Avslutning for Todd 21. juni 2017


Det var en flott kveld på Klokkergården hvor Lågendalen Rotaryklubb tok farvel med Todd, vår utvekslingsstudent.

Todd's mor og søster var også på plass og var med oss denne fine kvelden.

Todd holdt kveldens foredrag - en oppsummering på alt det han har vært med på i året som har gått. Denne gutten holdt et strålende foredrag på norsk! Han har virkelig fått oppleve den norske kulturen og det dagligdagse livet vi har her i Lardal og Lågendalen.

Todd gav virkelig uttrykk for at han har trivdes og var takknemlig. Klubbens medlemmer og alle de som har bidratt kan være stolte av dette. Spesielt må vi takke vertsfamiliene som har åpnet sine hjem og tatt Todd inn i varmen!

En stolt President tok på vegne av oss alle et høytidelig farvel med Todd, vi håper denne gutten kommer tilbake en gang!




Bedriftsbesøk 07.06.17 på Den MAgiske Fabrikken - Greve Biogass på Taranrød

Ivar Sørby - daglig leder


En interessert gruppe medlemmer av Lågendalen Rotaryklubb var så heldige å få komme på besøk til Den Magiske Fabrikken.
Ivar Sørby tok oss vel i mot og fortale og viste oss rundt i dette spennende anlegget.
Greve Biogass er et kommunalt eid selskap som eies av VESAR AS, Vestfold kommunene Horten, Holmestrand, Hof, Andebu, Tønsberg renseanlegg IKS og Grenlands kommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble.
Hensikten med prosjektet og fabrikken er å oppnå klimamessig gevinst ved å benytte husdyrgjødsel og matavfall for omdannelse til biogass. Et produkt som i dag benyttes på store deler av bussflåten i Vestfold og Telemark. Samtidig som biogjødselen benyttes av landbruket som erstatning for kunstgjødsel. Her har vi et anlegg som virkelig er fremtidsrettet og bidrar til det "grønne skiftet".
Den helhetlige kretsløps tankegangen gir muligheter for grønn vekst med arbeidsplasser og innovasjon.
Anlegget har status som et nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket.
En stor takk til Ivar Sørby for en informativ og spennende reise i Den Magiske Fabrikken!


Klubbmøte 24.05.17 med foredrag av Reidar Bergene Holm - Biodrivstoff

Reidar Bergene Hom

Reidar Bergene Holm fortalte oss om en spennende utvikling innen produksjon av biodrivstoff fra skogen.
Det er litt som Soria Moria! Hva ligger foran oss i horisonten og venter....?
Firmaet Bergene Holm AS er en betydelig aktør innen tømmer og trelasthandel. Firmaet har 430 ansatte, omsetter for 1,3 milliarder og håndterer 1 million kubikk tømmer i året. De har i lengre tid drevet utvikling på biodrivstoff fra skogen. BIOZIN er navnet på dette produktet. Formålet er å kunne håndtere alt virke fra skogen også det som ikke er egnet til bygningsmaterialer.
Biozin er en patentert teknologi og skal kunne benytte råstoff i rene biprodukter fra skogbruk, jordbruk - "alt som vokser over bakken".
Reidar Bergene Holm's drøm er å kunne bli en altetende mottaker for skogs avvirke.
Bergene Holm har en visjon om å bygge 5 fabrikker på det sentrale Østlandet. De er godt i gang allerede på flere lokasjoner,
deriblant i Åmli hvor de har et stort sagbruk og en godt befestet posisjon. Aktuelle kunder for Biozin er oljeraffinerier og energikunder.

Takk til Reidar, fortsatt en tydelig fremoverlent og engasjert pionér innen skogsindustrien!  




dugnad Ny saueinnhegning for sykehjemmet 3.mai


En flott dugnadsgjeng på en flott vårkveld startet prosjektet "Ny saueinnhegning på sykehjemmet"

Hele 23 kvinner og menn var med og gjorde dugnaden til en trivelig og meningsfylt opplevelse.         

Gammelt gjerde ble revet, småskog ble tynnet og deilige kaker ble spist.....suksess!




I påsken ble det noen rolige dager

Todd fikk hilse på Miss Sophie og Tricky som måtte ha den daglige trimmen på skauen.

Etterpå besøkte vi Eidsfoss.

Selv om ikke museet var åpent fikk vi sett oss litt rundt, og vi var ganske miljøbevisste siden vi kun benyttet kjøretøyer i gjenbruks kategorien.



Lørdagstur til Folehavna fort på Vesterøya i Sandefjord.


Todd får oppleve litt av hvert, denne gangen litt gammel krigshistorie i flott turvær sammen med Tore og "vertsfar" Stig.
Her koser han seg med real turmat i pose!

Medlemsmøte 22.03.17 Foredrag av Torbjørn Færøivik supplert av Todd




Det ble en flott kveld i Klokkergården med mange gjester og et flott foredrag. 

Torbjørn Færøivik, tidligere journalist i blant annet NTB, Arbeiderbladet og NRK, kunne fortelle mye interessant om Kina og Taiwan.

Vi fikk et godt innblikk i Kinas nyere historie, det har vært mange og lange konflikter. Noe som blant annet førte til en masseflukt til Taiawn i 1949. Mao styrte i Kina, og var flink til å fordele fattigdommern. Ciang Kai-shek styrte Taiwan og var flinkere til utvikle landet. I I dag er de diplomatiske forholdene betydelig bedre mellom Taiwan og Kina, og det har blitt relativt greit for innbyggerene i de to landene å besøke hverandre. 


Medlemsmøte 15.03.17 - Besøk av Merete Berdal fra jotron AS.



Merete Berdal, kveldens foredragsholder, er Adm. Direktør og majoritetseier i Jotron AS. Selskapet ble startet helt tilbake i 1967 og feirer i år sitt 50 år jubileum. En sunn, vital og framover lent jubilant med bena godt plantet på dørken.
Dørken er synonymt med Jotron, selskapet utviklet nødpeilesenderen for skip helt i starten på -70 tallet og har hatt det maritime segmentet med seg helt fra starten. De har også gått tungt inn på luftfarten, spesielt kommunikasjonssiden på flyplasser. Kort fortalt så er Jotron tuftet på å levere sikkerhet systemer for maritimt og luftfartsmessig bruk. Bedriften har i dag totalt 300 ansatte, hvorav 170 er i Norge, omsetning kom i år 2016 på 470 mill.
Visjonen er enkel og lettfattelig:
Jotron skal være verdensledende på sine kjerneprodukter / markeder!

Langsiktighet har alltid vært med i Jotrons forretningsmessige utvikling. Det gjenspeiles ettertrykkelig når Merete forteller oss at det Engelske forsvarsdepartementet har inngått en avtale med Jotron pålydende NOK 500 mill for ansvar for drift og vedlikehold av leverte systemer de neste 22 år!! Slå den!
Jotron har en svært stabil arbeidsstokk, dette kommer blant annet av at de vil være "Ett Jotron" - jobbe med felles kultur, identitetsfølelse og deling av kunnskap. Det er tydelig at mange selskaper har noe å lære av Jotron.

Kjempespennende å høre om den verdensledende bedriften som tross alt ligger på Tjøllingvollen.
Vi takker Merete så mye!



Medlemsmøte 08.03.17 - vi gratulerer alle våre damer med kvinnedagen!


I kveld hadde vi et spennende foredrag av Nathalie Floid - President i Zaphorizhzhia Rotary klubb i Ukraina!
Hun bor i Porsgrunn, men styrer altså klubben i sin hjemby.
Klubben som ble startet i 2008 består pr i dag kun av 9 medlemmer! De har allikevel en usedvanlig høy aktivitet, fokus er rettet spesielt mot vanskeligstilte barn og unge. De er engasjert i blant annet 3 barne institusjoner for hørselshemmede og funksjonshemmede. Klubben har laget en tradisjon med års kalendere, med bilder tegnet av barn. Zaphorizhzhia er en industriby på ca. 760.000 innbyggere. Byen har en særegenhet ved at det er et stort damanlegg som temmer vannkreftene i elven som renner igjennom byen. Kraftverket startet å produsere i 1932 og har et slusesystem med en differansehøyde på hele 38 meter slik at båttrafikk på elven lar seg gjøre. Byen har for øvrig en av Europas lengste Avenyer med en lengde på hele 11 km.


Zaphorizhzhia Rotary klubb tilhører distrikt 2232 hvor også Hviterussland inngår. Totalt har dette distriktet 850 medlemmer.
Det var inspirerende å høre hvordan denne klubben, med så vidt få medlemmer, var engasjert i så mye forskjellige tiltak og prosjekter.
Vi takker President Nathalie Floid for fint foredrag og deilig medbrakte kaker!


Medlemsmøte 01.03.17 med foredrag av Bjørn Ole Gleditsch


Onsdag 1.3 fikk vi høre et interessant foredrag av Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i "nye Sandefjord" fra 1.1.2017. Gledtitsch har vært medlem i bystyret i Sandefjord siden 1991 og ordfører her siden 2003.

Forrige kommunesammenslåing i Sandefjord var i 1968, mellom Sandar og Sandefjord. Med tidens utvikling begynte Sandefjord kommune å få liten plass. Samtidig begynte Stokke og Andebu å bli sårbare i forhold til kompetansebygging i sine relativt små kommuner. Så når Stokke tok et initiativ i 2014 så passet det bra, spesielt for foredragsholderen, som er opptatt av at initiativet bør komme fra de små kommunene og at de store kommunene må være rause ved en sammenslåing. Noe som også har vært viktig i prosessen er et godt forhandlingsklima, evnen til å se fremover og at alle ville det beste for den nye kommunen. Hele prossesen har gått relativt fort, noe som kan være en fordel for blant annet de ansatte i forhold til sine nye roller.

Nye Sandefjord har blitt en flott kommune med flotte nærings- og boområder som kan videreutvikles. Med nye E18 så har vi fått en bra infrastruktur til hele Vestfold og vi håper jernbanen blir like bra.

Takk for et fint fordrag




Medlemsmøte 22.02.17 med ur-ego foredrag av christen bugge


Tross vinterferie uke så var det mange fremmøtte medlemmer, samt hyggelig besøk av President Guri Sandboe Kirud fra Larvik Rotaryklubb. Litt morsomt at Guri og Christen er fra tidlig barndom svært godt kjente, begge vokste opp i Larvik.

Christen har mange kvaliteter, både jobbmessig og menneskelig. Han tok oss med på en hyggelig rundtur i sitt interessante og innholdsrike liv. Fra å tusle rundt i sin fars velkjente butikk som drev med alt mulig rart innen jernvare, tauverk, maling  osv. til å være jeger i Forsvaret og i dag å være leder i Nordea bank innen spare forvaltning. Christen har særs gode kommunikasjons evner, det er spennende å høre hva han har å si. Et menneske som liker folk og skjønner behovet for samspill.


 


Intercity møte 15.02.17 med foredrag av Eldbjørg Løwer




Kveldens intercity møte var et hyggelig treff mellom våre egne medlemmer og våre naboklubber fra Larvik og Stavern. Et bugnende kakebord med dertil hørende kaffe falt i smak, praten satt løst!

Kveldens spennende foredragsholder, Eldbjørg Løwer, har en lang merittliste innenfor politikk og næringsliv.
Hun har vært statsråd i Bondevik regjeringen, vært Norges første kvinnelige Forsvarminister, Ordfører i Kongsberg, vært styreleder i NRK for å nevne noe. Nå er hun leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, overvåknings -og sikkerhetstjenester - EOS.
EOS utvalget er oppnevnt av Stortinget og skal føre kontroll med Politiets sikkerhets tjeneste, Etterretnings tjenesten , Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarets sikkerhetstjeneste.
Utvalget ble opprettet i 1996 for å forebygge at tilsvarende praksis som Lund kommisjonen avdekket fikk utvikle seg.
Det er ikke så enkelt å gå i dybden på et tema som er strengt hemmelig, men Eldbjørg gav oss et lite innblikk i hvordan utvalget utfører sine oppgaver, selvfølgelig uten å røpe noen hemmeligheter for oss!

Vi takker medlemmer, våre gjester fra sør og Eldbjørg som gjorde dette til en flott kveld på Klokkergården!



Todd er blitt en god skytter

Takk til Styrvoll Skytterlag for at Todd kan delta på trening, han liker dette!



MEDLEMSMØTE 08.02.17 - Foredrag av Kjetil Titlestad


Kjetil Tiltlestad holdt et kjempefint foredrag for oss 08.02.


Den opprinnelige bergenseren kom til Vestfold i sin ungdom og har lagt noen spor etter seg. Vi nevner blant annet; Larvik Torg, Indre Havn i Larvik, Grønn Trivsel på Stavernsveien og mye, mye mer. Mesteparten av sitt yrkesliv har han viet til blomster og planter, og forretningsområder som hører med til dette. I tillegg til produksjon i Norge, så er han også engasjert i produksjon i England. Det har vært litt tid til eiendomsutvikling underveis.
Vi som var til stede fikk høre en foredragsholder med stor fortellerglede og et viktig budskap. Ved å gjøre ting enkelt så for man gjort mye!!!




Medlemsmøte 01.02.17 - Foredrag ved Sissel Beate Rønning om NOFIMA

Sissel Beate Rønning holdt foredrag om et spennende tema - mat!
Hun er forsker hos NOFIMA - et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning mot akvakultur næringen, fiskerinæringen og  matindustrien. NOFIMA har omtrent 360 ansatte og har hovedkontoret i Tromsø. Det er spesielt 4 hovedområder de tar for seg; 1) Mat og trygghet 2) Emballasje for mat 3) Matkvalitet-prosessoptimalisering 4) Mat og helse.

Sissel tok oss med på en reise innenfor rødt kjøtt med dets fordeler....og ulemper. Nedskjærings fordeling på et storfe er prosentvis fordelt slik: 31% biff, 31% stek, 38% kjøttdeig. NOFIMA har forsket og funnet ut en mer effektiv nedskjæring av kjøttet slik at andel kjøttdeig reduseres til fordel for mer biff. Hun tok for seg kjøttets forskjellig faser fra slakting frem til sluttbruker legger det i pannen.
Det er dessverre påvist at bearbeidet  rødt kjøtt (kjøttdeig - pølser osv) er kreftfremkallende, mens det i ubearbeidet (biff - hele kjøttstykker) er betydelig redusert fare. Uansett ble vi vel alle enige om at rødt kjøtt er kommet for å bli.....det gjelder vel å holde seg til et fornuftig inntak og et variert kosthold. Det var et innblikk litt bakenfor hva vi får høre og lese i media....interessant!


kinesisk nyttårsaften lørdag 28. januar - et annerledes og flott arrangement!

TRF stod i spissen for et arrangement som var to-delt. 1. del bestod i matlagingskurs med kinesisk mat som tema. 2. del var en festlig tilstelning i Huldrehallen hvor maten ble servert til matglade og nysgjerrige deltakere.

Et arrangement hvor 70 deltakere var innom.....det står det virkelig respekt av!

Takk til TRF spesielt for flott og spennende gjennomføring og alle som bidro på en eller annen måte!

Gå inn på følgende adresse hvor dere finner bilder og videoer.

Vær så god - det er herved servert!



todd på krossobanen med

gaustadtoppen i bakgrunnen



Todd på alpint i Rauland



Medlemsmøte 18.01.17 med foredrag av

Inger Lene Omholt Steen - Spennende ØP journalist


Inger Lene som jo er nyutflytta Lardøling (flytta bare til Larvik da...) holdt et interessant foredrag om sitt virke som journalist i

Østlands -Posten, lokalavisen for Lardal og Larvik.

Inger Lene er utdannet sykepleier, har jobbet i helsevesenet og etter å ha tatt ytterligere utdannelse innen journalistikk begynte hun i 2008 som journalist i ØP. Vi vil si at ØP har vært heldig med dette!

ØP's historie startet i 1881 og var privateid frem til 1995 da A-pressen, nå er det Amedia som er eier.

 Antall abonnenter er per uke 2/2017 - 11.021, en økning fra samme tid i fjor på over 500! 

En spesiell sak Inger Lene tok for seg var reportasjen om Treschow Fritzøe. En stor reportasje som Inger Lene stod i bresjen for, det største prosjektet ØP har laget noen gang. De startet nov. 2013 og var ferdige okt. 2014. Et dypdykk i TF's historie, som egentlig starter tilbake 1600 tallet, frem til nåtid. Reportasjen bød på mye ukjent historie og informasjon, presentert på en særdeles god og informativ måte noe ØP's lesere kunne nyte godt av.

Takk til Inger Lene for at hun gav oss et lite innblikk i hennes "journalist hverdag"

 


Foredrag  om Krim Halvøya 04.01.17


Harald holdt et innholdsrikt foredrag om Krim halvøya med mange fine bilder. Det ligger mye historie på denne halvøya som pr i dag befolkes av ca 2.3 millioner mennesker, fordelt i hovedsak på 68% russere, 16% ukrainere, 11% krimtartarer. I 1954 ble Krim overført fra den russiske sovjetrepublikk til den ukrainske sovjetrepublikk, og Krim ble en del av den selvstendige staten Ukraina som ble opprettet etter Sovjetunionens oppløsning i 1991.

Landet består av mye steppelandskap i nord, mens det i sør nære Svartehavet, går en fjellkjede som skaper et skille på klimaet. Sør for fjellkjeden er det gode dyrkingsforhold med svært gode vindrue plantasjer. Her lages altså mye god vin.

Byen Sevastopel var tidligere en viktig sovjetisk marinebase, i dag har både den russiske Svartehavsflåten og den ukrainske flåten base her. Byen er et svært populært turistmål.

Krim er blant annet kjent for sin Jaltakonferanse (også kalt Krimfonferansen) i det kjente Livdiapalasset, tsar familiens tidligere sommer residens  i 1945 hvor et ukeslangt møte ble avholt, 3 måneder før 2. verdenskrig var over i Europa. Temaet var de alliertes videre krigføring og en fordeling av okkupasjonssoner inne i selve Tyskland.

Krim kan by på, i følge Harald og Larissa,  masse god mat, flotte strender, godt badevann, rene og ryddige gater.

Vi takker for et spennende foredrag!



Besøk i fjøset til Styrvoll Samdrift



På jobben med Egil - Noratel AS i Hokksund.

Transformator på 1000 KVA er kraftige saker!


Todd - en habil skøtyeløper på Lindsverk vannet!



vi ønsker alle en god jul!



Todd er blitt en dreven skiløper sammen med rune!





21.12.16 Medlemsmøte og foredrag med Kristin Monstad

Øyvind startet kvelden med en ny kort historie om reisen fra Grønland. Todd hadde laget en spennende og god liten rett som få av oss Lågendølinger hadde smakt før.

Jakob introduserte Kristin Monstad, kveldens foredragsholder. Hun er nå ansvarlig redaktør i Drammens tidende. Kristin har vokst opp i Svarstad og er en stolt Lardøling.

Kristin fortalte om et spennende yrkesliv. Etter skolegang i Larvik og på Bakkenteigen jobbet hun i NRK Vestfold samtidig med sluttføringen av studiene. Rundt år 2000 begynte hun i Østlands Posten som journalist. Senere fikk Kristin jobb i Tønsbergs blad. Der satte hun spor som en dyktig kritisk journalist, og flere store viktige saker kom frem i lyset. Både i 2006 og 2011 vant Kristin SKUP diplom for saker om politisk ukultur. Dette utløst også i en debatt om politisk etikk. Kristin påpekte også at lokalavisenes dilemma er å være kritisk overvåker og samtidig være en patriotisk kraft.

I dag er hun ansvarlig redaktør i Drammens Tidende (DT), en jobb hun begynte på i 2014. Mediebransjen er som kjent en krevende bransje der digitaliseringen kom tidlig og tungt. DT halverte antall abonnenter fra på 15 år fra ca 50 000 i 2001. Samtidig som annonseinntektene forsvinner utenlands, sier det seg selv at mediehusene måtte omstille seg kraftig. DT ble nedbemannet med 40% de siste årene. Nå har antallet abonnenter begynt å øke igjen. Det er i dag et helt annet fokus på den digitale delen av mediehuset og ansvarlig redaktør må bruke stor del av tiden på den kommersielle siden av virksomheten. Det var positivt å registrere at god journalistikk er hva abonnentene ønsker og er villig til å betale for. Vi fikk et innblikk i hvilken omstilling mediehusene har måttet gå gjennom og hvordan mediehus jobber i dag med de digitale utfordringene. Kristin avsluttet med ordene: Det er i fremtidens uforutsigbarhet vi må finne veien videre. Vi takker Kristin for et flott foredrag.

Etterpå overrakte Øyvind en tidlig julegave til Todd. Han fikk ett fint reinsdyrskinn å varme seg på. Det kan komme godt med nå som vinteren er på trappene.

Frode L fortalte om tilskuddene vi har fått til innhegningene på eldresenteret og for å arrangere Kinesisk nyttår nå den 28 januar. Til slutt Øyvind ønsket alle en god Jul og et godt nytt år.



14.12.16 Årsmøte og foredrag med Edrund Olaisen

Kvelden startet med årsmøtet, der alt gikk på skinner. Ny IPE Ragnar ble godkjent av årsmøtet og nytt styre ble valgt. Styret hadde forslag at det blir satt ned en komite bestående av IP, P og IPE som legger frem et utkast til nye vedtekter for neste årsmøte. Styrets forslag ble vedtatt.

Kveldens foredragsholder var Lågendalen Rotaryklubb sin charterpresident Edrund Olaisen.

Hun snakket om Rotaryfondet med innlevelse og entusiasme.

Det er nå 100år siden fondet ble etablert, det er verdt å feire. Om Rotaryfondet:

Skal gjennom humanitær hjelp, utdannelse, og kulturutvekslinger arbeide for å skape internasjonal fred og forståelse i verden.

Rotary har to grunnpilarer der den organisatoriske Rotary internasjonal er den ene og Rotary Foundation er den andre. Arbeid med polio, arbeid for fred og yrkesutveksling er de sentrale områdene som Rotaryfondet støtter. Frem til nå er blant annet ca. 2,5 mrd mennesker vaksinert mot polio med bidrag fra Rotaryfondet. Edrund avsluttet med besøket av sosialarbeiderne fra Litauen som var på utveksling i sommer. Lågendalen rotary var med å støtte dette og fikk overrekt en gave. Tusen takk til Edrund for et meget godt og lærerikt innlegg. Presidenten gikk til slutt gjennom kalenderen til Todd. Fremover blir ukeplanen sendt til alle medlemmer ukentlig. Ukeansvarlig har ansvar for en aktivitet ut over kjøring og andre melder ifra, dersom det passer at ha med Todd på en aktivitet.


30.11.16 med foredrag av Øyvind Solheim fra kirkens bymisjon
Øyvind Solheim er utflytta Lardøling og besitter nå stillingen som IT Direktør i Kirkens Bymisjon i Oslo, en stilling han har hatt i 2 år. Etter å ha jobbet blant annet innen prosjektledelse og konsulenttjenester havnet Øyvind inn i Kirkens Bymisjon, en organisasjon som står for sterke verdier:
Verdighet - fellesskap - rettferdighet - solidaritet - barmhjertighet - håp og tro.
På 1800 tallet hvor fattigdommen var stor i Norge flyttet mange fra landsbygda inn til Christiania og nøden ble oppkonsentrert. Kirkens Bymisjon ble stiftet i 1855, formålet var å hjelpe de som trengte det mest.
Stiftelsen har nå i Oslo 1300 ansatte, 1640 frivillige og ca. 40 virksomheter. De er i tillegg representert rundt om i mange norske byer. Kirkens Bymisjon gir sterke signaler med sine symboler; brostein - lyset - rosene - korset. 
Vi takker for et engasjerende og menneskelig foredrag.



Todd var med på tapping av Lardøl


16.11.16 klubbmøte med foredrag av Fylkesmannen i Vestfold

Vår nye Fylkesmann i Vestfold heter Per Arne Olsen, han tiltrådte i september i år og overtok etter Erling Lae.

Per Arne er Tønsberg gutt og ha innehatt mange viktige og interessante verv opp igjennom årene. Han har blant annet vært 28 år i Tønsberg Bystyre, vært Stortings representant, vært aktiv i Frp i mange år og har nå altså inntatt rollen som Vestfolds Fylkesmann.

Fylkesmannens rolle er i hovedsak å veilede og hjelpe kommunene til å få gode og riktige tjenester for sine innbyggere. Han skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere statlige virksomheter i fylket (men har ingen formell makt), som igjen forhåpentligvis fører til et best mulig samarbeid mellom statlige etater, kommuner og Fylkeskommunen.

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens øverste representant i sitt fylke.

Per Arne loset oss i gjennom en mengde av Fylkesmannens oppgaver, de er mange og krevende. Det var et informativt og interessant foredrag, noe som gjorde mange av oss litt bedre kjent med hva faktisk Fylkesmannens rolle består i. 

Vi takker for besøket!



09.11.16 Klubb møte og foredrag med Tor Bjørvik

Presidenten Øyvind startet kvelden med litt dramatikk fra ishavet, før han ønsket velkommen og presenterte kveldens foredragsholder.

Tor Bjørvik mangeårig leder i Hedrum historielag, vinner av bondelagets EMIL pris og innehaver av kongens fortjenestemedalje holdt kveldens foredrag.

Tor er en god forteller og et vandrende leksikon over Lågendalens nære historie. I kveld tok han og gjennom setrene på østsiden av lågen. Lågendalen var en av dalene i Norge med flest setrer. Tor hadde bilder og en historie om hver og en av setrene på østsiden av lågen i Lardal. Vi takker Tor for hans viktige arbeid med registrering og formidling av en viktig del av vår historie.

Til slutt gikk presidenten gjennom aktivitetsplanen til Todd og minnet på neste ukes foredrag av den nye fylkesmannen Per Arne Olsen.


02.11.16 Klubb møte og foredrag ved Jernbaneverket

President Øyvind åpnet som vanlig vårt møte presis kl 1900, en time tidligere enn vanlig grunnet

en meget interessant foredragsholder, nemlig Anne Cecilie Marstein, Avd. Direktør i Jernbaneverket.

Anne Cecilie er også Rotarianer og sitter i år som President for Maridalen RK i Oslo.

Hun hadde tatt turen ens ærend fra Oslo til Klokkergården og møtte en lydhør forsamling - jernbane i Vestfold er jo som kjent

i skuddet for tiden.


JBV har blant annet oppgavene med å bygge ut og vedlikeholde jernbane nettet, stasjoner, styre tog trafikken osv.

Hun har lang fartstid i samferdsels sektoren, bla. 22 år i Statens Vegvesen, 10 år i konsulent firma og nå de siste 6 år i Jernbaneverket. Anne Cecilie tok oss med på en reise i jernbanens historie på Østlandet og spesielt i Vestfold.

Vestfold banen ble åpnet i året 1881, bygget som smalsporet bane. i 1949 ble banen omlagt til normalspor, og først i 1957 ble den elektrifisert.

Mange spennende prosjekter er på gang i Vestfold. Den 28. november åpner 2 spors strekning Holm - Nykirke. Et stort prosjekt på ca 14 km, hvorav 12 km er i tunnel, dimensjonert for 250 km/h.

Farriseidet - Porsgrunn åpnes 15. september 2018, den er på 22,5 km og vil gi en tidsbesparelse på 20 minutter.

Hun kunne fortelle oss at det var mye på gang innenfor jernbane utbygging. 95% av dagens jernbanenett er enkeltspor og 90% av jernbanenettet er eldre enn 60 år. Vi tror ikke Anne Cecilie og JBV blir arbeidsledige de kommende år.
Takk for meget interessant og opplysende foredrag!

Todd samler på toppturer!

Todd er en ivrig turgåer, han liker å komme ut i frisk luft og komme seg opp på Lardals

flotte topper!



19.10.16 Klubb møte og foredrag med Knut Olav Omholt

Presidenten Øyvind ønsket velkommen og presenterte kveldens foredragsholder.

Lardals ordfører, Knut Olav Omholt snakket om den pågående kommunesammenslåingen.

Knut Olav gikk ført gjennom en kort historikk forut for selve prosessen med sammenslåing. Han fortalte om de forskjellige komiteene og arbeidsgruppene som nå er i gang. Oppgaven er betydelig større enn mange hadde sett for seg på forhånd. Mange avklaringer er gjort men, mye arbeid gjenstår Knut Olav ga stor honnør til alle i arbeidsgruppen og deres evne til å se det beste for kommunen fremover. Ansettelse av prosjektleder/ny rådmann er en viktig brikke, der søknadsfrist går ut til tirsdag. Dette er en svært sentral stilling i tiden fremover. Sammenslåingen kan påvirke fremtidige Larvik til å sette «Larviks bygder» på kartet og være en viktig stemme fremover. Det ble en god meningsutveksling i salen etter foredraget, med mange viktige betraktninger og innspill.

Til slutt gikk presidenten gjennom aktivitetsplanen til Todd, men fordeling av ukeansvaret.


19.10.16 Klubb møte

Presidenten Øyvind ønsket velkommen og presenterte kveldens program.

Denne gangen ble det bevist ikke sendt påminnelse på SMS, for å teste ut responsen. Flere medlemmer ønsker en påminnelse om kveldens møte, av flere grunner.

Ingeborg hadde en 3min om RYLA. Hun er opptatt av de mulighetene som finnes og spesielt internasjonalt ungdomsarbeid. Ingeborg tok også opp viktigheten av utvekslingsstudenter og Todd/Kjersti er nå studenter som Lågendalen rotaryklubb er involvert med.

Det finnes også program for yngre yrkesutøvere å hospitere i 4 uker. Der har det tidligere vært deltakere fra Wales og Argentina og besøkt oss. Fristen for å søke plass på RYLA går ut i des og navn på kandidater ønskes.


Presidenten refererte fra styremøte tidligere i dag. Hilde har fungert som sekretær frem til nå. Hun ble formelt valgt som ny sekretær. Etterpå hadde gruppene en gjennomgang av sine møter.

Adm komiteen ved Jakob refererte at de naturlig nok har jobbet med programmet. Det er foreslått et inter city møte i feb, der Elbjørg Løwer fra Stortingets EOS utvalg kommer og forteller om personvern og overvåkning. Videre foreslår de at hvert medlem har ansvar for Todd en uke hver. Flere medlemmer mente det var en god løsning for å få et bredere program for Todd.

Arr komiteen ved Gunvor hadde forslag om at Todd får muligheten til å deltar med laging av jule mat på Spar. Hun medelte også at guvernøren vil også komme på juleavslutningen den 16 des.

Trf komiteen ved Frode fortalte at de går for å kjøpe inn en Water box. Den 28 jan vil det bli arrangert kinesisk nyttår, ett samarbeid med Ungdomslaget. Der vil det på dagen bli matkurs med mulighet for smaksprøver av Taiwansk mat. På kvelden blir det fest.

Informasjonskomiteen ved Frank/Frode. De har jobbet med hjemmesiden oppbygging og mappestruktur. Ønskelig å få inn flere fine bilder fra Lågendalen til siden. Flere aktuelle 3min ble også drøftet på møtet.


Øyvind gikk gjennom brevet fra Kjersti, vår utvekslings student i Taiwan. Mange fine bilder og en oppfordring til å gå inn på Kjersti sin blogg fra Taiwan.

Frode hadde et innlegg om vår hjemmeside, innhold og oppbygging. Hvilke linker som ligger der og noen tanker om videre arbeid med denne. Medlemsnettet ble også gått inn på og vist innholdet av deg som medlem.

Avslutningsvis fortalte presidenten om neste møte, der alle vertsfamiliene er invitert og takket for et godt møte


Todd på elgjakt!
Todd har fått være med på mange forskjellige og spennende aktiviteter. Egil var ikke snauere enn at han tok med seg Todd på elgjakt, og jammen så fikk han være med på elgfall. Jeg antar at han nok måtte pusse brillene en ekstra gang da.....spennende!

Under ser dere Todd, Egil og elgen!  Egil er til venstre på bildet



Peismøte 12.10.16 Infokomiteen
Vi hadde et interessant og utfordrende møte hos Kjetil hvor vi gjennomgikk vår hjemmeside. Forberedelser for neste møte som skal gi litt innblikk i hva som finnes på nettet av aktuelt Rotary stoff, altså et innholdsrikt møte!



Møtereferat 05.10.16   

I kveld fikk vi besøk av distrikts guvernør Sigurd Arboe Høeg fra Larvik og Berit Reppesgård fra Rotary Sandefjord Øst. Sigurd holdt kveldens hoved foredrag med vekt på å synliggjøre mulighetene som finnes i Rotary. Han startet med å fortelle om verdenskonferansen i Seoul med 50 000 deltakere.

Rotary vokser som organisasjon, nå ca. 1,2 mill medlemmer og øker med ca. 25 000 pr år. Rotary blir lagt merke til i positiv forstand. Bigger – Bolder (modigere) – Better sammenfatter hva Rotary vil arbeide med fremover.

Rotary leverer, Rotary Foundation er nå verdens største privatfinansierte fond. Polio. I 2015 dukket det opp 3 tilfeller av polio i Nigeria, de eneste tilfeller i hele Afrika. I tillegg til de, er det nå bare i Pakistan og Afghanistan der polio er registrert. Rotarys mangeårige innsats mot polio har bidratt til det. Siden 1985 er 1,2 milliarder barn vaksinert.

Sigurd fortalte også om mulighetene som finner med Rotary fellowships og action groups. For barn og unge finnes også muligheter som f.eks. Rotary kids og Rotaryact. I Distrikter er det nå en E klubb for ungdom i oppstartsfasen.


Distrikt 2290 er et aktivt distrikt og har 11 av 37 utvekslingsstudenter i år. Distriktet består av 44 klubber og nesten 2 000 medlemmer og markerer seg godt ut over eget distrikt. Strategien fremover kan sammenfattes med: Styrke og støtte – Omdømme – Humanitær innsats.

Vi takker Sigurd for et inspirerende og lærerikt foredrag om hva Rotary står for, arbeider med og de mulighetene som finnes.


Møtereferat 28.09.16   

Før det ordinære møtet ble det avholdt styremøte hvor blant annet det kommende Guvernør besøket 5. oktober ble gjennomgått, et besøk vi gleder oss til.

Kveldens foredrag var ved Per Espen Fjeld fra SNO – Statens Natur Oppsyn.

Per Espen er Senior rådgiver i SNO og anser seg selv som en "potet" etter mange år innenfor Miljødirektoratets tjeneste. Han har bla. vært engasjert i Norsk Polarinstitutt, vært miljøekspert inn i OECD, vært mye på Svalbard. Per Espen jobber for tiden også med det "nye landet" Myanmar, tidligere kjent som Burma. Myndighetene forsøker nå å bygge opp en miljøvern struktur og innhenter eksperter utenfra, blant annet kapasiteter som Per Espen.

SNO er en del av Miljødirektoratet og defineres som en "særlig selvstendig enhet", de har 302 fast ansatte. En svært viktig del av SNO’s formål er å være "omdømmebygger og konfliktdemper i nærområder". Verneområder og forvaltning, drift og vedlikehold av disse er en av SNO’s hovedoppgave. Det er 2800 verneområder i Norge så de har nok å gjøre!

SNO er litt annerledes enn mange andre enheter. De er svært operative og foretrekker å ta med seg kontoret ut i felten, de er raskt og tett på når miljøkriminalitet observeres.

De skal ivareta miljøverdier, forebygge miljøkriminalitet, drive kontroll og ikke minst drive opplysende og veiledende informasjon.

Rovvilt, kystoppsyn, naturveiledning, datafangst, skjøtsel – oppgavene er mange og varierte for Per Espen og hans kollegaer.

Vi takker for et veldig interessant foredrag, medlems oppmøtet var stort så mange fikk høre.


21.09.16 Klubb møte og Ego foredrag av Arne og Erik

Presidenten Øyvind ønsket velkommen og gikk gjennom kveldens program.

Først ut var Christen med en 3min som minnet oss på vårt eget rotaryhefte. Han tok spesiell opp rotarys formål og rotarys yrkes kodeks.


Arne Landsverk hadde kveldens første Ego foredrag.

Arne tok oss gjennom en allsidig skolebakgrunn og ikke minst yrkeskarriere.

Vi fikk informasjon om hans karriere innen elektro, eget lydfirma, ansatt på Ibsenhuset,

bonde og en kort karriere som løsningsorientert bakerisjåfør.

Mange takk til Arne for et interessant og morsomt foredrag.


Erik Ragnhildrød hadde kveldens andre foredrag.

Han fortalte om sin trygge oppvekst på Odberg og i Hvarnes.

Erik fortalte videre om hans tidligere og nåværende interesser i forskjellige idretter, dans, sjakk

og ikke minst bridge.

Erik lærte tidlig viktigheten av å arbeide og har hatt en allsidig yrkeskarriere innen potetproduksjon, gårdsarbeid, skogsarbeid og han nåværende arbeid i grønt partner.

Takk så mye til Erik også for et flott foredrag.



14.09.2016 Klubbmøte med foredrag av Jon Berthelsen og påfølgende senkveld.

Dette møtet ble en flott reise fra isen i nord til Cognac i Frankrike og tilbake til Lågendalen. Vår President Øyvind ønsket oss velkommen med noen flotte bilder fra sin reise langt mot nord. Han synes det var flott å være tilbake i for å lede møtet i klokkergården. Presidenten informerte oss kort om Distrikstskonferansen som ble avholdt på Farris bad sist helg. Her hadde «vår» Todd imponert alle med sin presentasjon om seg selv, på norsk. Presidenten presenterte kveldens foredragsholder Jon Berthelsen, en mann som er lidenskapelig opptatt av Cognac og annet brennevin. Berthelsen klarte med sin fantastiske fortellerevne å dra oss med fra de helt enkle kår på Senja, hvor han kommer fra, til områdene øst for Petit og Champagne. I disse områdene mener Berthelsen at man best klarer å få frem hans filosofi om Cognac; en god Cognac skal gjenspeile jordsmonnet. Og det er faktisk den litt karrige jorden på åsene som gir den beste smaken i sluttproduktet. Med sin allsidige kunnskap klarte han å gi oss et innblikk i mange ting. Slik som prepping av glass, sansing og smaking av produkter, fremstillingsprosesser og mye annet som har med Cognac og annet brennevin og gjøre. Mange takk til Jon for et flott foredrag.

Presidenten takker Jon Berhelsen for et flott foredrag

Etterpå ble det litt mer hjemlig informasjon om diverse prosjekter og Todd's kalender nærmeste måned. Etter møtet var det duket for en hyggelig senkveld

ER



07.09.16 Klubb møte og foredrag av Inger Johanne Schjerven fra Höegh LNG

IP Jacob ønsket velkommen og minnet på helgens distriktskonferanse i Larvik.

Aase videreformidlet forespørselen fra flyktningkonsulenten. De ble veldig glade hvis noen hadde anledning til å ta med en eller flere flykninger på en aktivitet i høstferien.

Franks hadde en 3 min om Rotary generelt og vår klubb spesielt på engelsk.


Kveldens hovedforedrag hadde Inger Johanne Schjerven fra Höegh LNG.

Inger Johanne ble introdusert av sin far Jacob. Hun er utdannet sosionom, har jobbet i London i 9 år ut etterutdannet seg på London School of economics. Etter en periode i UDI, jobber hun nå med kommunikasjon i Höegh LNG.

Firmaet er 90 år neste år, blir drevet av nå tredje generasjon. De er 120 ansatte i Norge og 450 ansatte utenfor og har kontor i alle land de opererer i.

Rederiet og firmaet har vært innovativt og fremtidsrettet hele tiden. Det var første rederi som ansatte ingeniører, de første som fikk bygget gassbåter med runde tanker og så tidlig at det var et marked i flytende importterminaler. Det er nå et stort overskudd av gass i verden og fraktratene har gått veldig ned, så evnen til å se nye muligheter har vært viktig. Alt fra finansiering ingeniørkompetanse og selve driften av skipene og terminalene foregår med egne ansatte. Höegh LNG er opptatt av å gjøre alt i eget hus

Det var interessant å høre om et Norsk tradisjonsrikt firma, med sunne verdier og fremtidsrettet tankegang. Tusen takk til Inger Johanne for et flott foredrag.

AR



31.08.16 Klubb møte og foredrag av Ivar Sørby i Greve Biogass

IP Jacob ønsket velkommen til et nytt møte. Det ble informert om tilbakelagte og fremtidige aktiviteter for utvekslingsstudent Todd. Vi fikk også en kort hilsen fra presidenten fra Svalbard.


Kveldens foredrag sto Ivar Sørby i Greve biogass for. De holder til på Rygh industriområde utenfor Tønsberg og er et offentlig eid selskap, der Vesar er største eier med 40%.

Ivar fortalte om alle faktorene som spilte inn i verdikjeden, for å kunne gjennomføre et slikt anlegg. De er avhengig av tilgang til matavfall og husdyrgjødsel for å produsere biogass. Videre må den utskilte biogjødselen kunne avsettes i landbruket som erstatning av kunstgjødsel. Den produserte gassen selges til industrien og til transport. Nortura og Gilde er store industrikunder og 70% av VKT sine busser går nå på biogass. Greve biogass har vært en pådriver for å skape et marked for biogass. Ivar var opptatt av at alle i verdikjeden tjente på samarbeidet. Dette er en av de viktigste årsakene til et vellykket anlegg. Greve biogass er en viktig bidragsyter til å nå de klimamål som er satt og er et pilotprosjekt i Norge. De har også flere utbyggingsplaner for å kunne håndtere og behandle mer organisk avfall fremover. Vi takker for er lærerikt foredrag om en fremtidsrettet virksomhet.

AR


24.08.16 Klubb møte og foredrag av Larissa om Tsjernobyl

Innkommende president Jacob ønsket velkommen til et nytt møte. Det ble informert om et par saker før kveldens foredrag. Frode som er koordinator for utvekslingsstudenten informerte om hvordan aktivitetene for Todd er tenkt organisert fremover. Åse har kontakt med NAV og frivillighetssentralen om og hvordan vi kan bidra med aktiviteter for ungdoms flykninger som bor i bygda.

Larissa, som har bodd 25 år i Ukraina, hadde et meget godt foredrag om atom ulykken i Tsjernobyl for 30 år siden.

Vi fikk informasjon om planleggingen av kraftverket på 70 tallet. Videre en grundig gjennomgang av årsaken til ulykken og timene/dagene under og etter selve ulykken. Det var skremmende å høre om hvordan svært mange sikkerhetsrutiner ble brutt. Dette sammen med en dårlig teknisk design på reaktoren ga fatale konsekvenser.  6-800 000 mennesker hjalp til / ble beordret til med arbeidene etter ulykken. Tusenvis av disse er døde. En interessant opplysning er at dyre og plantelivet veldig raskt tok seg opp igjen etter ulykken. Spesielt dyrelivet er mye mer variert og rikt i dag en tiden før 1986. Vi retter en stor takk til Larissa for et meget godt foredrag om Tsjernobyl ulykken

AR


17.08.16 Klubb møte og presentasjon fra Todd

Presidenten Øyvind ønsket velkommen til første ordinære møte etter sommeren og presenterte kveldens program. Todd ble introdusert og hadde kveldens hovedinnlegg.

Han presenterte seg selv på norsk, imponerende etter 2 uker i Norge.

Todd hadde et meget godt innlegg om Taiwan. Innledningen var om sin familie. Faren var rotarianer og årets president i Yuanlin rotary klubb. Søsteren er det neste året utvekslingsstudent i Brasil. Begge søsknene er oppdratt i høflighet og gode manerer. Når han kommet tilbake ønsker han å studere videre på universitet i Taipei.

Skolen Todd til nå har gått på har 8 500 elever. Noen av medelevene hadde laget film om skolen, det ga et bilde av en annen skolehverdag en mange er vant til i Lågendalen.

Logistikken med 65 skolebusser som henter elevene i en forholdsvis liten skolegård var imponerende. Vi fikk også ett innblikk mengden med mennesker i et travelt byliv og trafikkmengden på veiene. Ettermiddagsrushet gjennom Svarstad blir ikke helt de samme.

Ellers fortalte Todd om sine interesser med venner, musikk og ikke minst mat.

Taiwan har mye god og variert mat og til dels sterk mat, noe far i vertsfamilien, Egil var særdeles rask med å bekrefte.

Todd fortalte også om utviklingen innen matsikkerhet. Blant annet tilfeller av produsenter som bruker industriell olje som matolje og utstrakt bruk av kjemikalier i maten. Dette var et stort problem han var opptatt av.

På øya var også naturkatastrofer noe de måtte håndtere og lære å leve med. Tyfoner oppsto ofte i sesongen aug til okt.

Jordskjelv var daglige, men mange kunne ikke kjennes, bare måles. En til to ganger i året er det så kraftige skjelv at bygninger raser sammen, ofte med mange døde.

Til slutt ble vi presenterte for oppbyggingen av det kinesiske skriftspråket, der hvert tegn er en tegning/symbol, opp til 100 000 forskjellige tegn, han regnet med han kunne ca 2 000 tegn.

Tusen takk til Todd for en meget god presentasjon. Vi ser frem til å lære mer om Todd og hans hjemland.


Presidenten refererte fra styremøte tidligere i dag. Kari har søkt og fått innvilget permisjon som sekretær. Hilde har takket ja til å overta dette vervet, og Nina går inn i styret.


Etterpå hadde gruppene en gjennomgang av sine møter.

Adm komiteen ved Jakob refererte at de i hovedsak har jobbet med programmet og fortalte noe om Rotary skolen på engelsk som Frank hadde laget

Arr komiteen ved Gunvor, fortalte om helgens arrangement, markedsdag i Svarstad, og takket Kjell for lånet av det store teltet.

Truls fra Stavern kom på morgenen med en Shelter Box som ble vist frem på standen til Rotary. Andre stikkord fra arr komiteen er guvernør besøk den 25 okt. Found raising og juleavslutning som blir den 16 des.

Trf komiteen ved Frode fortalte de jobber med å invitere unge flyktninger sammen med frivillighetssentralen. Litt om erfaringene med forrige utvekslings student Luisa. Å presentere Todd for 4H miljøet burde gjennomføres.

Det ble også luftet å gjennomføre et Inter city møte med fokus på det historiske forholdet Kina/Taiwan. Torbjørn Ferøyvik som tidligere har hatt et veldig godt foredrag for oss og skrevet mange bøker, var et ønske.

Frank sjekker muligheten for et nytt foredrag med Torbjørn.

Info komiteen ved Anders. Et kort referat fra møtet er: Samarbeid med Adm komiteen om informasjonspakker til Todd på engelsk. Paul har påtatt seg ansvaret for å lage et komprimert dokument og vår klubb sin historie. Komiteen forbereder 3min drypp, der temaene er: Klubbens historie, Ryla/Camp/Exchange osv, Innlegg om vår egen håndbok og en om Polio/Shelter Box.


Egil fortalte kort om ferieturen sammen med Todd: Sørlandet med utelunch ved Lindesnes i sterk kuling, videre til Egersund, Nordsjøvegen til Stavanger, Oljemuseet, Prekestolen, Bergen, Fløybanen, Akvariet og etter Todd sitt ønske, lunch på fiskebryggen.

Etter utlodningen takket Øyvind for det gode oppmøtet og ønsket alle vel hjem

AR



14.08.16 MARKEDSDAG

Lørdag 13. august var dagen og Arr. Komiteen hadde vært i gang tidlig og rigget telt, bakt kaker, laget flyets om vår stand og i det hele tatt lagt grunnlag for en vellykket dag.

Det mest spennende som skulle skje på vår stand var full opprigging av en ShelterBox. Truls Løver Arnesen er ansvarlig for ShelterBox i distrikt 2290 og kom til oss for å sette opp og forklare om dette flotte produktet. For 6000 kroner kan klubbene kjøpe en ShelterBox, et livreddende produkt for mennesker utsatt for nød grunnet naturkatastrofer og krig.

Innholdet i denne boksen er intet mindre enn imponerende.  Et stort telt, ovn, kokeutstyr, vannrenseutstyr, ja til og med litt leker for barn har fått plass i denne relativt lille boksen.

Truls forklarte engasjert og viste interesserte medlemmer og besøkende på standen alt vedrørende ShelterBox.

Det ble tatt lodd, i håp om å få samlet inn nok penger til å kunne løse inn en ny ShelterBox.. I trekningen av lotteriet på ettermiddagen vant følgende heldagskort i Høyt og Lavt: Frode Jenssen (familie), Gerd Holt, Anne Lise Røsholt, Kjetil M. Hansen, Ole Jakob Gran og Bjørn Erik Gran. Vi gratulerer!

Våre utvekslings studenter Kjersti Marie og Todd var også med oss og det var et yrende liv av såvel utstillere som besøkende, så markedsdagen må definitivt kunne beskrives som en suksess! Et flott arrangement vi håper kommer tilbake et annet år. 

KS 



03.08.16 Møte og mottakelse av utvekslingsstudent Todd

I kveld hadde vi et hyggelig møte med ledsagere og gjester i stolpehuset ved kjerra fossepark.

Ved ankomst fikk alle anledning til å hilse på og møte Todd for første gang.

Presidenten Øyvind ønsket alle gjestene, ledsagerne og utvekslingsstudenten velkommen til første møte etter ferien. Grilling var først på programmet

Etter mat hadde Christen og Todd lagt opp til quiz om Taiwan, en spennende måte å bli bedre kjent med Taiwan.

Konkurranseinstinktet var på topp og alle hev seg på quizen med stort engasjement

.

       





Todd loset og gjennom besvarelsen på en utmerket måte og fikk på den måten, fortalt noe om sitt hjemland.

En person fra de fem lagene med høyest poengsum, gikk videre til finalen. Der finalegrenen var bruk av spisepinner.

Ferdighetsnivået på deltagerne skal være usagt, men resultatet var så jevnt at det ikke var mulig å utpeke en vinner.

Til slutt takket presidenten Jacob og Egil for tilretteleggingen av møtet og minnet på neste møte om 14 dager.

AR


Presidentskifte i verdens beste Rotaryklubb (i hvertfall i Lågendalen) 29.06.2016       

De fleste av våre medlemmer, mange av dem med ledsager, var møtt opp for å overvære presidentskifte. President Egil ønsket velkommen og oppsummerte sitt år som president. Noe av det viktigste for han, i det året som er gått, har vært det sosiale livet i klubben og at hvert enkelt medlem har hatt lyst til å gå på møtene. I tillegg var han opptatt av neste års store prosjekt med utvekslingsstudenten, Todd,  som kommer til oss tidlig i August. Og utvekslingsstudenten vi sender ut, Kjersti Marie. Til slutt takket han styret, IP Øyvind og alle andre som har gjort en kjempejobb i det året han har vært president. Deretter var det formell overtakelse av pin, kjede, klokke og klubbe. Vår nå nye President Øyvind startet med å takke for tilliten. Han har som mål å fortsette det gode arbeidet som er gjort og bevare den gode sosiale profilen i klubben vår. Han er også opptatt av å leve opp til vår RI President’s tema; Rotary Serving HUMANITY. Noe som passer samholdet, dugnadsånden og den «enkle» filosofien i klubben vår godt.

Under møtet ble medlem Vidar Gjerden tildelt utmerkelsen Årets Rotarianer på bakgrunn av sin innsats i det tilbakelagt året 

Det var en meget hyggelig  kveld med rømmegrøt, spekemat og noe godt i glassene. Etter en innbringende utlodning, ble vi oppvartet med kake og kaffe.

Mange takk til vertskapet; Oddrun og Øyvind for en fantastisk kveld, i verdens beste Rotaryklubb.

På bildet fra venstre Jakob Scherven innkommende president, Øyvind Bergene president, Egil Berg Past President, Vidar Gjerden årets Rotarianer. 


Klubb møte referat 22.06.16

Vi hadde i dag besøk av vår utvekslings student Kjersti Marie Bårnes. Hun skal til Taiwan, avreise er 19. august. Hun fortalte litt om seg selv og så frem til å komme seg ut i verden, et ønske hun har hatt i mange år. Helt ukjent med verden er hun allikevel ikke, hun har allerede rukket en språkreise til California, en nyttig ballast for Taiwan turen.
Kjersti gleder seg til å oppdage og ta del i en ny kultur, nye venner, mat, ja i det hele tatt alt som skal skje. Et ønske fra President Egil var at Kjersti sender oss reisebrev underveis i hennes utvekslings periode, dette kan bli spennende!
Etter Kjersti sin presentasjon ble det gitt informasjon fra det avholdte styremøte, samt at komite lederne informerte litt om sine planer fremover.
Nært forestående er vårt mottak av Todd, vår utvekslings student fra Taiwan. Han ankommer Norge 1. august og allerede 3. august vil vi ha et sosialt arrangement på Svartangen hvor selvfølgelig Todd vil bli et midtpunkt.
Presidenten kunne med stolthet kunngjøre at vi pr dato har 3 vertsfamilier klare for Todd og hans periode i Lardal, veldig bra!
13. august er det markedsdag i Svarstad, et arrangement hvor selvfølgelig Lågendalen Rotary klubb  deltar.
Dette var for øvrig Egil Bergs siste ordinære klubbmøte som President, han takket av med hyggelige ord og ønsket påtroppende President Øyvind Bergene lykke til.

Vi takker Egil for et flott Rotary år!

15.06.2016 Peismøter

Den påtroppende informasjons komiteen hadde møte hos Kjetil.

Tiden er kort frem til utvekslingsstudent «Todd» kommer. Mange innspill til hvordan vi kan informere og presentere klubben, bygda, skolen osv for Todd ble diskutert.
Ingeborg hadde mye nyttig kunnskap fra hennes erfaring med tidligere utvekslingsstudent Louisa.
Videre diskuterte vi temaer og hyppigheten av 3 min i starten av Rotarymøtene for neste år og informasjon til programheftet .
Fordeling av oppgaver til hjemmesiden ble avklart internt gruppa.
Mange takk til Kjetil for god bevertning i hyggelige omgivelser.

08.06.2016 Hva er attraktivitet og øke sin attraktivitets utvikling? v/Lars Ueland Kobro

Kvelden begynte med at Svend Ole Bugge oppsummerte sine opplevelser fra deltagelse på RYLA. Mange og gode refleksjoner fra samling han synes veldig godt om. Raskt tok han oss igjennom hvordan de ble kjent med hverandre, det faglige innholdet også om det etiske fokuset. Han erfarte at deltagerene var veldig engasjerte og entusiastiske, og hadde et godt sosialt samvær. Alt i alt var Svend Ole takknemlig og hadde mange gode minner fra samlingen. I forlengelsen av årets samling, er det igangsatt arbeid for å få etablert en virtuell Rotaract klubb i vårt område.

Deretter over til kveldens foredragsholder. Kobro har tidligere arbeidet med vår kommune i forbindelse med utvikling og blant annet Kjærra området. Foredraget om attraktivitet og hvordan øke denne, var både relevant og mye til refleksjon. Kobro tar gjerne utgangspunkt i hva som er forutsetningene, hvem gjør det bedre med de samme forutsetninger, hva gjøres bedre og hvorfor. Likevel attraktivitet er ikke nok i seg selv. Folk flytter ut og dør. Så vekst kommer ikke av seg selv.

Det må også engasjement til. De som stikker hodet ut og tenker nytt og annerledes, må stimuleres og ikke holdes nede. Det må være lov og la heller denne energien blomstre. Så må det dugnadsarbeid til. Det er vi allerede gode på, og er avgjørende. Og dugnadsarbeid gjør deg lykkeligere.

Det er folks som skaper steder. Så let etter de som vil, som har visjoner, og vær unik. Fosseparken er ett eksempel på det å noen ganger sette i gang og ikke vente på alle planer. Og utnytte ressurser og særegenheter i området.

Kobro holdt et levende foredrag på en uformell og humoristisk måte. En god vitamin innsprøytning i hverdagen.

01.06.2016 Ny Ålesund / Svalbard

Oddvar Midtkandal har også tidligere vært gjest hos oss og gitt oss spennende foredrag. Denne gangen var temaet Svalbard der han har stor innsikt. Han er tidligere brigader og stabssjef ved Forsvarskommando, direktør og styreleder i Kings Bay i Ny-Ålesund, sjef for infrastrukturen i det statseide selskapet Space Norway AS med mer. Gjennom disse og andre stillinger har han opparbeidet stort innsyn og forståelse for Svalbard. Vi fikk høre om histirien som ga Norge eierskap men også begrensninger. Om kulldrift som er avtagende og den økte satsningen på forskning og høyskole. Om utfordringer og muligheter i området, og det å drifte et lite samfunn med ulike nasjonaliteter, kulturer og interesser.

Igjen klarte Midtkandal å levere et levende og spennende foredrag. Og vi vet han har mer på lageret, så vi håper han kommer igjen.

25.05.2016 Ego foredrag

Vi fikk høre to spennende foredrag av, og om våre to nye medlemmer Anders Ragnhildrød og Ole Johan Nilsen.

Mange spennende, og ukjente, og overraskende detaljer som gjør at vi synes vi kjenner våre to nye medlemmer enda bedre. 

18.05.2016 Foredrag om Kvelde Mølle ved Olaf Holm

I kveld flyttet vi Kvelde Mølle til Klokkergården. Vi hadde besøk av Olaf Holm som har viet store deler av sitt liv til Kvelde Mølle og ulike produksjoner der. Og faktisk er det 100 års jubileum i år!

Nils Røsholt introduserte vår foredragsholder som har hatt nære og lange relasjoner til Mølla. For øvrig også vår innkommende president Øyvind Bergene som er født og oppvokst på en gård i Kvelde.

Holm fortalte om starten i 2016 og utviklingen deretter. Og med en bedrift som driver i et krevende marked. Også innen mølle drift

sentraliseres produksjonen og krav til volum økes. Kvelde Mølle har funnet sin nisje gjennom å ha fokus på økologiske produkter, produsert på gammel måte ved 

bruk av stein, og store krav til kvalitet.

Holm ble takket av og overrakt Rotary sitt diplom "Service above self" for sitt mangeårige engasjement for mølla og utvikling av lokalt landbruk. 

11.05.2016 Bedriftsbesøk hos Nordic Garden

Leder for produksjonsanlegget og lager på Berganmoen Christian Kjøniksen, tok oss i mot. Og geleidet oss inn for en presentasjon av bedriften. Hovedprodukter til bedriften er produksjon av bark, import av torv, gjødsel, frø og beslektede produkter. Etter gjennomgangen av bedriften, gikk vi gjennom lagerhaller og produksjonshaller. For til slutt å ende opp der bark tas i mot og bearbeides.

Selv om bedriften allerede disponerer imponerende 73 mål, er det behov for ytterligere areal etter hvert. Lagring og bearbeiding krever store områder og bedriften ekspanderer med nye store kunder.

Vi lot oss både imponere over bedriftens utvikling. Og la merke til den fine kultur de har. Når vi gikk igjennom inne og uteareal, var det mange som kommenterte hvor rent og ryddig det var over alt. Det vitner om et godt arbeidsmiljø.

CB

27.04.2016 "Om gamle kjerringer og kaller, ved en av dem"


Arne Solem tok oss med tilbake til Nordmøre i tiden litt før, men mest etter første verdenskrig.
Vi fikk høre hvordan hans familie hadde det, og spesielt hvordan hans mor hadde det som gårdskjerring i tiden fremover mot andre verdenskrig, og videre.  Vi fikk høre om legde systemet, som var den tids minste pensjonsordning, med røtter tilbake til Magnus Lagabøter. Og vi fikk høre om kår kontrakt systemet, med et ekte eksempel fra Hedrum.
"Var alt bedre før i tiden?" spurte Arne. Hans eget svar, arvet fra familie medlemmer med egen innsikt, var følgende:
De som sier det var bedre før i tiden, har enten ikke vært til stede, eller de har veldig dårlig hukommelse.  

Og igjen fikk vi overvære en høytidelig seremoni for opptak av et nytt medlem i klubben.
Denne gang Arne Landsverk, flankert av President Egil Berg til venstre, og innkommende president Øyvind Bergene til høyre. 


20.4.2016 Opptak av nye medlemmer

Styremøte ble avholdt i forkant av medlemsmøte, og Presidenten orienterte etterpå medlemsmøte om fremdrift, og om saker til behandling.
Tre nye medlemmer ble tatt opp i klubben denne kvelden, og selveste distriktsguvernøren deltok i den høytidelige seremonien.
På bildet ser vi fra venstre President Egil Skog Berg, nye medlemmer  Ole Johan Nilsen,  Anders Ragnhildrød og Erik Ragnhildrød. Til høyre Distriktsguvernør Bjørn Jahren Aas.

13.4.2016 Peismøte i komiteene

Denne kvelden hadde de forskjellige komiteene peismøter, der en av de viktigste temaene var forberedelser for mottak av vår nye utvekslingsstudent.
Mange innspill ble diskutert og oversendt styret for videre behandling.

6.4.2016 FRAM 2014/15 Et år på drivisens premisser v/Yngve Kristoffersen

Det var verdig at et så spennende tema, og en så dyktig foredragsholder, samlet et sjeldent stort fremmøte med gjester fra Stavern,Larvik og egne. Professor emeritus Kristoffersen ved Nansens Miljø og Fjernmålingssenter har besøkt Antarktisk i 1979 og Arktis samme år. Deretter til sammen 7 ganger på Antarktisk og 4 ganger på nordpolen! Kveldens foredrag var om Hans 12 måneder på drivisen innefrosset i en Hoover luftputebåt sammen med en annen nordmann.

Kristoffersen sin ekspedisjon var i områder som ikke er tilgjengelig for isbrytere, og derfor er hans forskning, gjort gjennom å la seg drive over området, unikt og pioner virksomhet. Og at han er en sann forsker, ble vi overbevist om når han ble spurt om det ikke ble kjedelig. Spesielt når hans medhjelper avsluttet sin kontrakt og at han ble alene de siste 6 uker. Hans rolige svar på det var, at så lenge forsknings-utstyret fungerte, og han så analyser av havbunnen og sedimentene derunder rulle over dataskjermen, så var det jo en stor spenning om hva som ble avdekt.

Nuvel - hans fremføring, hans opplevelser og ikke minst hans innsats og fokus, preget oss alle og var mildt sagt imponerende.

CB

30.03.2016 Norsk Romsenter v/Steinar Thomsen

Thomsen holdt forsamling i ånde gjennom sitt foredrag om og fra Norsk Romsenter. Dette er et statlig organ med 40 ansatte og et budsjett på 970 mil., hvorav det vesentligste går til internasjonale prosjekter og satellitter. Thomsen er utdannet ved Sjøkrigsskolen og er navigatør av bakgrunn. Han belyste oss om navigasjon, beregning av posisjon, om GPS og om det som nå kommer, nemlig GNSS (Global Satellitt NavigasjonsSystem). Bruksområder for beregning av posisjon er stadig mer omfattende og har penetrert vårt samfunn på en mer omfattende måte en folk flest er klar over. Og stadig oppdages nye bruksområder. Som innen analyse i idretter. Posisjonering av fotballspillere, optimalisering av bane for alpinister, osv.

Det som Norsk Romsenter særlig samarbeid om er mot EU og Galileo. Dette er prosjektet der man innen år 2020 skal ha 30 satellitter i bane. De første tjenester levert av dette systemet er forventet senere i år.

Thomsen var sist hos oss i 2012, og vi håper han igjen vil komme til oss med et tema som er av stor relevans og interesse. Det kom mange spørsmål fra salen, så medlemmer og gjester var tydelig interessert og engasjert.

CB

16.03.2016 Opptak av nytt medlem og foredrag om revmatisme

På de siste to møter har vi hatt gleden av å få ta inn to nye medlemmer. Ole Johan Grimholt hadde sitt opptak 2. mars, og Anders Gulli i kveld. Det er en stor glede for klubben å kunne inkludere nye medlemmer, og vi ser frem til å bli mer kjent med og involvere to nye rotarianere.

Deretter hadde vi et spennende foredrag om leddgikt av Doctor of Philosophy, Medicine Anita Kåss, Revmatologi. På sin unike måte gå hun oss et levende foredrag om revmatisme og sin forskning. Hun evnet å dele litt av sin kunnskap med oss på en humoristisk og billedlig måte.
CB

24.02.2016 Rotary skolen

Kveldens tema var Rotaryskolen. Frank Hvaal gjennomgikk en del relevant og nyttig informasjon om vår forening og klubb. Selv om flere av oss har vært medlem i mange år, så er det stadig nye dimensjoner å oppdage. Og svært nyttig å bli minnet om de grunnleggende verdier vi har i vår organisasjon og som medlemmer.

Vi hadde to reflektanter som vi håper finner vår klubb interessant.

CB


10.02.2016


Vår utvekslings elev Luiza Saode var kveldens hoved attraksjon.

Hun holdt et interessant foredrag om sitt hjemland Brasil, og om de forskjellige landsdeler og regioner.
Mange kjente igjen attraksjoner og landemerker, og vi lærte også mye nytt om geografi, typiske matretter og tradisjoner i de forskjellige landsdelene.
Luiza imponerte oss med sine gode norsk ferdigheter etter sin forholdsvis korte tid i Norge, og hun er en flott representant for Rotarys utvekslings ordning.

03.02.2016 Eirik christophersen om flyktningehjelpen

Vårt mangeårige medlem Øyvind Chrisophersen introduserte sin sønn Eirik som jobber i Flyktningehjelpen og hadde et svært relevant foredrag om flyktningesituasjonen. Eirik jobber mye med kommunikasjon i Flyktningehjelpen og har selv også bidratt i flere utlandsoppdrag.

Hvert andre sekund drives et menneske på flukt. Og da kommer flyktninger fra naturkatastrofer i tillegg. Og da er det et paradoks at selv om vi sier å skulle ta i mot, så er det reellt sett stadig vanskeligere for flyktninger å komme til og få opphold i Norge. Vi gjør det indirekte vanskeligere gjennom f.eks. krav om pass ved fly, båt, o.l.

Eirik gikk også igjennom flere neglisjerte flyktningesituasjoner. Det vel ofte slik at media har bestemte fokus områder, for tiden Syria som ett eksempel. Det er dog også mange andre krevende situasjoner. Et annet paradoks er at den beste hjelpe er i nærhet til situasjoenen. Det ville også begrense flyktningestrømmen. Når det ikke gjøres, blir ressurser som kreves vesentlig større når flyktninger tas i mot og skal sørges for.

To håp: Giverlandkonferansen der håpet er å få opp nødforsendelser og hjelpe lokalt. Og den meget skjøre fredsforhandlingen i Syria.

CB

27.01.2016

Odd Aspaas  ble introdusert av Kjell og var glad for å være tilbake i Lardal. Nesten 20 medlemmer og gjester hadde kommet på kveldens møte med tema hvalfangst og Syd Georgia. Odd dro selv ut på hvalfangst til Grytviken som 18 åring og ble i 2 år. Retur til øya ble det ikke før mer enn 50 år etter. Denne gang på tur med  Øyas venner i 2013 for  å feire 100 års jubileum for kirken.
Kirken er nå overtatt av Falklandsøyene. En film fra turen ble vist.
Odd Aspaas var sentral i filmen , der også minner fra tiden da fangsten pågikk var klippet inn.
Dyrene har "tatt tilbake" både Grytviken og andre landstasjoner på øya, som nå framstår som et mer og mer rustent minne om en storhetstid for Vestfold.

FOH

6.01.2016

Kristine Borvik, ny Kommunalsjef for Helse, omsorg og Velferd i Lardal Kommune er forholdsvis nyansatt etter fire måneder i stillingen.
Hun holdt et engasjert og inspirerende foredrag om sin nye funksjon.
Med en variert bakgrunn fra blant annet ambulanse og akuttmedisin, og deretter Søbakken sykehjem i Helgeroa, har hun bred erfaring fra Helsevesenet.
Kristine ble av KLP i 2013 utnevnt til årets ildsjel, og under hennes foredrag hos oss fikk vi et innblikk i hennes tankesett og hennes holdninger til ledelse i helse sektoren. Godt humør, systematiske etiske evalueringer, og enkelte Lean verktøy, som 5S, og i tillegg en liten dose galskap, ble trukket frem som nødvendige verktøy.
Etter foredraget ble det fra salen uttalt at man nå så fram til tilværelsen som pleietrengende i Lardal med stor forventning. 
FJ

16.12.2015

Vi hadde åpent møte, 11 var tilstede og presidenten orienterte litt om flyktningene i bygda, basert på informasjon fra flyktning konsulenten. Gunvor foredro om gamle juletradisjoner basert på nedtegnelser fra Solveig Evju og Inger Johanne leste fra sin interessante familiesaga fra Nord og Vest-Norge. Med mye gode kaker og varm kaffe ble det et hyggelig siste møte før jul. 

Vennlig hilsen

Frank.

11.12.2015 julebord

Så var ett av årets høydepunkter her. Julebord med som alltid, hyggelige medlemmer, ledsagere og gjester. Og tradisjonsrik middag og drikke, begge av topp kvalitet og til stor nytelse.

Hyggelige taler av president Egil B.,  distriktsguvernør Bjørn Aas, og ikke minst en fantastisk takk for maten tale av Ole Rønning. Toastmaster Kjetil loset oss trygt igjennom, og våre varme tanker og takksigelser går til arrangementskomiteen under ledelse av Nina, som hadde forberedt hyggelige lokaler og sørget for smertefri logistikk.

Kun ett år igjen til neste julebord! (CB)

2.12.2015 Årsmøte i lågendalen rk

Valg av nytt styre for Rotary året 2016-17 ble gjennomført. Og allerede gleder vi oss til videreføring av de gode tradisjoner vi har i vår klubb. I tillegg ble styrets beretning og regnskap fra foregående Rotary år fremlagt for klubben.


25.11.2015 Lågendalens rolle i viking- og folkevandringstid ved Jørgen Johan Jenssen


Jørgen har gjennom oppveksten interessert seg for hjembygdas rolle i viking og folkevandringstiden, og har etter hvert tilegnet seg kunnskap om den generelle historie, og om den mindre tilgjengelige lokale historien.
Vi fikk en innføring i de generelle historiske fakta som forteller at Lågendalen var en sentral ferdselsåre mot Vestlandet, og at befolkningen i tidligere tider foretrakk å bosette seg et stykke fra kysten.
Også i Lågendalen hadde befolkningen kjennskap til verden utenfor, og spesielt i forbindelse med vikingtiden kom det kunnskap og ferdigheter fra resten av verden til Lågendalen.
Skatter og gjenstander som er funnet i Vestfold og områdene omkring forteller om det.
 
I dag er det ikke mange synlige tegn på tidligere tiders hendelser i Lardal, men historien kan fortelle at det fantes både storslåtte bygdeborger fra folkevandringstiden, gravhauger, steinsettinger og bygninger fra vikingtiden i Lardal sent på 1800 tallet, og til dels et stykke ut på 1900 tallet.
Foredraget ble avrundet med lokale spørsmål og kommentarer fra tilhørerne.
Vi konkluderer med at Lardal nå som før har en sentral beliggenhet. 
 



18.11.2015 Marius Egge fra velkjente Egge Gård

Marius holdt et svært interessant foredrag om gårdens utvikling helt fra 1600 tallet, gjennom perioder med vekslende eierskap og forskjellige driftsformer, og frem til dagens merkevare. Egge Gård er i dag en meget fremgangsrik bedrift med flere utradisjonelle produkter.   
Det ble servert de vidunderligste smaksprøver fra forskjellige typer epleprodukter; eplemost, musserende sider,  vin og brennevin.
I tillegg ble det servert noe å bite i, her illustrert ved Presidenten.
Atter en gang ble det en innholdsrik og lærerik senkveld i Lågendalen Rotaryklubb.

11.11.2015 Åpent møte

Igjen et godt fremmøte som gir en god stemning på møtet. Etter en var og fin åpning av møtet ved vår president, hadde Hilde 3 minutter om et tema fra hennes arbeid innen rus og ungdom. Det dreide seg om en ubehagelig rask utvikling av rusmidler: tilbud, tilgang, tilgjengelighet og styrke. Spesielt genmodifiserte rusmidler og nye syntetiske, gir en svært bekymringsfull utvikling, som det er viktig for samfunnet å være klar over.

Deretter hadde vi valg av innkommende president, som vil ha sitt president-år 2017-18. Jakob Schjerven ble valgt ved stående akklamasjon.

Så fikk vi hilse på utvekslingsstudent Luiza fra Brasil, som vi skal være vertskap for i desember, januar og februar. Hun skal bo hos Ingeborg Hellerud og hele klubben gleder seg til hennes opphold hos oss. Vi håper på mye snø så hun kan lære å gå på ski, møte julenissen og oppleve vår flotte vinterlandskap. (Christen)


28.10.2015  Trond Barth Andersen; Foredrag om Magnus Andersens "Viking". Engang en  berømt kopi av Gogstadskipet


En fantastisk historie om Gogstadkopiens bygging og ferd til USA i fbm Verdensutstillingen i Chicago i 1893 ble fortalt med innlevelse av Trond Barth Andersen.
400 års jubileet for Kristoffer Columbus sin oppdagelse av Amerika var anledningen til at vikingskipet «VIKING» ble bygget i Sandefjord og seilt over til USA av kaptein og Larviksmannen Magnus Andersen.
I forbindelse med jubileet hadde Spania fått  bygget tre replikaer av Columbus sine skip,
 'Nina', 'Pinta' og 'Santa Maria' og som skulle være det store høydepunktet under utstillingen.
Men allerede året i forveien begynte ryktene å florere på det amerikanske kontinentet.
 "Vikingene kommer", og mottagelsen i USA var fantastisk.

Dessverre var slutten av historien ikke så bra pga. økonomiske problemer.
Med litt mer flaks hadde «VIKING» stått i glassmonter foran det «Hvite Hus».
Vi fikk i alle fall en flott innføring i en historisk begivenhet som ikke er vel kjent i Norge!

Tusen takk til Trond Barth Andersen som fikk overrakt diplomet «Service Above Self»
som takk for innsatsen!



21.10.2015 Flyktningkonsulent fra NAV

Foredragsholder måtte dessverre meddele forfall. Kvelden ble likevel benyttet til gode og konstruktive diskusjoner om hvordan vår klubb og vi som medlemmer kan støtte integrasjon, tilrettelegging og støtte for flyktninger i vår kommune. (Christen)

14.10.2015 Foredrag av carl emil vogt

Et fengende foredrag om Grev Jean Gaspard Herman de Wedel Jarlsberg. 2 fremmøte satt muse stille og lot seg fornøye og ikke minst læres av et relevant tema. Foredragsholder var dyktig i sin presentasjon og viste svært stor kunnskap om emnet. Både fikk vi innblikk i fra den familie han var født inn i, samt så mye han rakk om grevens liv, posisjoner og handlinger. (Christen)

7.10.2015 Besøk av Distriktsguvernør Bjørn Aas

Vår Distriktsguvernør Bjørn Aas fra Stavern RK, fremførte forkuset fra Rotary International sitt fokus: "vi tid på jorden er kortere enn vi tror". Underforstått "Be a gift to the world".

For øvrig fremhevet Aas en del som han er opptatt av. Vårt distrikt har gjennom 15 bidratt betydelig til trengende i Litauen. Et bidrag som han selv har sett behovet for, og hvilken hjelp det har gitt.

Han er også opptatt av at Rotary utvikler ledere, ikke nødvendigvis ledere av yrke men ledere i sitt sinn og handling. Ungdomsarbeid er også viktig, både lokalt og internasjonalt. Rotary har et stort tilbid som det er viktig å formidle. Som alltid er det viktig med fokus på å rekruttere, og deretter involvere og engasjere medlemmer. Vi må ta godt vare på nye medlemmer, samtidig som vi skal ta godt vare på de som allered har langt medlemskap. Disse grupper kan gi hverandre mye. Og husk: vi er en service organisasjon.

Foredraget ble avsluttet med mange relevante og gode spørsmål fra medlemmene. Vi takker Aas for inspirerende og relevant foredrag til oss. (Christen)

30.09.2015

Mer enn 30 medlemmer og gjester hadde benket seg i den gamle skolestua i Klokkergården til ukas Rotarymøte.
Kveldens foredragsholder var tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Innkommende president Øyvind introduserte foredragsholderen med en gjennomgang av hans imponerende karriere.

Beredskap og sikkerhet i en verden i stor endring var temaet.

Fra kald krig til cyber samfunn en god undertittel.

Vann, luft, land og et digitale rom - det ingen grenser finnes. Der det er "samtidighet"- alt kan deles- av alle i samme sekund Oppsummert lever vi en verden i større endring en kanskje noen gang.

Norges historisk sterke posisjon i Europa når det gjelder  fredsarbeid og FN  - er avløst av en tid der vi nå i større grad er en liten del av en stor helhet.

Nordområdene

Betraktninger om nordområdene  der Russland ,Amerika og Danmarks posisjon objektivt sett er sterkere enn Norges. Spesielt nå når isområdene i nord reduseres betydelig. Dette vil påvirke oss og skape et nytt "5-hav" ,med enorme olje og gass ressurser. Store deler av dette ligger i Russisk sektor. Nye kortere seilingsruter fra Asia til USA og Europa åpner seg når isen smelter. Endringene vil også påvirke den arktiske torsken  - skreien.

Alt dette påvirker vår beredskap og sikkerhet.

Russland

442 mill russere - blir færre på grunn av lave fødselsrate og lav levealder, men besitter geografisk store strategiske områder. Russerne investerer nå tungt i atomvåpen i luft, vann og på land. Stor lovlig russisk fly aktivitet langs Norges kyst har vært slik lenge. Det som bekymrer nå er Putins geopolitikk i nye strukturer i det tidlige Sovjet. Putin driver en "geopolitikk" som Europa ikke har sett siden Hitler. Usikkerhet om hva som vi vil skje videre under Putins regime i tida som kommer - der det politiske systemet fjerner seg fra folket . Russland vil være en energistormakt med store olje og gass ressurser, men med store miljømessige utfordringer.Russland er en uforutsigbar nabo.

Kina

Kjempen med 1,4 mrd mennesker i en enorm vekst i velstand ,økonomi og produksjon, men med store minussider på miljø og menneskerettigheter.

Kina hadde i 2014 større kjøpekraft enn USA. En viss tilbakegang i 2015 og relativt stor risiko for kollaps - det ville påvirke hele verden.

I dag 7 mrd på jorda, India og Kina 2,5 mrd. Hovedtyngden i verdensøkonomien er flyttet fra vest til øst.

Lagrene med atomvåpen

Stormaktene har store lagre av atomvåpen. Et spørsmål er  når vi kan forvente at en terrorist organisasjon får tilgang til atomvåpen - det har i så fall et enormt risikopotebsual - det kan være  avgjørende også for vår sikkerhet.

Terrorister er et gammelt fenomen. Terrorisme er et høyaktuelt  "våpen" som oppstår det statsdannelser løses opp/ faller fra hverandre.

IS er noe nytt knyttet til Irak og Syria - men kan skape en svært farlig destabilitet i hele Midt-Østen.

Hva er avgjørende for jordas framtid?

Mye er i endring ;  klima, folkevandringer, tilgang til mat, vann og landbruksarealer.

Sunde oppsummerte med at til syvende og sist er framtida et spørsmål om vårt eget brød!

En solid applaus avsluttet en time proppfull av kunnskap, innsikt og gode refleksjoner om verdensutviklingen og aktuelle utfordringer knyttet til beredskap og sikkerhet.

Presidenten takket for et storartet foredrag og tildelte foredragsholderen et Diplom  fra Lågendalen Rotary og en flaske vin.  (FOH)


23.9.2015  

TIPH – Int. observatør i Hebron

Oddvar Midtkandal

Situasjon i Midt –Østen, og spesifikt i Hebron på Vestbredden var hovedfokus da ca. 20 medlemmer og 3 gjester benket seg rundt bordene i Klokkergården.

Oddvar Midtkandal gav oss bakgrunn både historisk, religiøst og kulturelt for en tilsynelatende uløselig konflikt. Han krydret foredraget med egne opplevelser og vurderinger på en veldig flott måte.

Tilhørerne satt igjen med bedre innsikt og forståelse for utviklingen og status i en av verdenssamfunnets vanskeligste kriser. Slike foredrag er verdifulle bidrag til å bygge grunnlag for en av Rotary’s viktigste mål; å fremme fred og forståelse mellom mennesker.

Det er etter slike møtekvelder man går hjem og er glad for å være Rotarianer! (FOH).


16.9.2015

Kveldens foredragsholder var Morten Harangen med temaet Langs Lågen. Et svært relevant tema i kveld når flomvarselet varierer mellom orange og rødt. Harangen hadde et engasjerende foredrag med flere innfallsvinkler. Med flotte bilder både fra nå og fortid, snakket han til oss som sportsfisker, historiker, forvalter og naturelsker. Selv om han har fisket i mange vann og elver verden over, så er fortsatt de hjemlige områder langs Numedalslågen fortsatt det gjeveste. Og han var tydelig på sin appell til oss alle: bedre å være føre var i forhold til forvaltning av natur ressurser. (Christen)

2.09.2015

Vårt tidligere medlem Ole Bjørn Herland har for tiden oppdrag for Helsedirektoratet å utarbeide nye helsekrav for førerkort. Mye arbeid kreves for å beskrive diagnoser og grenser for konsekvenser for å føre kjøretøy. Noen årsaker til redusert tilstand og kompetanse er letter å avdekke, andre som tretthet er vanskeligere. Så er årsaken til de to tydelige risikogruppene unge menn og eldre veldige ulike. Foredraget gjorde det tydelig at det er en del sjåfører på veien og som har førerkort, som ikke har en tilstand og kompetanse som er skikket. (Christen)

26.08.2015

Past President Ole-Gerhard Røn  fra Majorstuen Rotary Klubb hadde kveldens program. Tiden gikk fort og nyttig erfaringsutveksling. Majorstuen har ganske andre vilkår enn Lågendalen. De har 80 medlemmer og ønsker ikke å øke, selv om det er forespørsler i kø. De har "hemmelig" program, altså medlemmene vet ikke på forhånd hva møtet fører med seg. Så har de lunsjmøter på ærverdige hotell Continental. Mange forskjeller mellom by og land. Samtidig mye felles. (Christen)

19.08.2015

Tommy Sundal fra Bøkekroa i Larvik var aftenens foredragsholder. Han ga oss et meget interessant innblikk i Bøkekroas historie, og ikke minst hvordan familien Sundal har utviklet stedet fra en enkel restaurant, til et landemerke i Larvik og Bøkeskogen! Det er ikke tilfeldig at slagordet som Bøkekroa har valgt, «Vi Kosær Vårs», har slått til både blant de ansatte og gjestene! Vi hadde en flott kveld med et meget interessant foredrag som ble avsluttet med «Sen kveld», med deilige små-retter fra Bøkekroa og med «nogo» attåt! En meget hyggelig kveld både faglig og sosialt!

12.08.2015

Denne kvelden var det peismøte med komité arbeid hjemme hos klubb medlemmer.
Inger Johanne og Christen i Kommunikasjons komiteen var fornøyd med kveldens oppgaver.  

05.08.2015

Andreas Flaaten fortalte i kveldens klubbmøte om sin vei fra Lardal grunnskole til doktor stipendiat innenfor kybernetikk ved NTNU.
Han ga oss en innføring i reguleringsteknikkens mysterier, og hvordan lek og moro kan bringes videre inn i industriell forskning.
Andreas har i flere år hatt engasjement ved KDA Kongsberg, og vi fikk høre hvordan studenter der har benyttet mange disipliner for å bygge droner. Andreas har jobbet med utvikling av matematiske reguleringsmodeller for dronens styresystem, og deretter konstruksjon og igangkjøring av systemet.     

29.07.2015

Onsdag den 29. juli startet vi opp høstsesongen med omvisning i Kjærra fossepark, og orientering om gamle fangstmetoder.
Harald Smith Ruberg holdt en meget interessant orientering om alle de gamle fangstinnretningene som var knyttet til Kjærra-området.

Vi startet ved Mælkastet og endte opp ved Kjærra-teina, men det var mange flere fangstmetoder enn det de fleste viste om!
Til tross for dårlig vær, ble det en meget interessant Olsok-kveld for de som hadde tatt turen til Kjærra!

01.07.2015


Første møte i Rotary-året 2015-2016 ble avholdt på Lindsverk setra den 1.juli i strålende solskinn! 

Mange medlemmer med ledsagere, barn og barnebarn nøt den fine kvelden med gode foredrag av Ulf Rødvik fra Tønsberg og omegn Turistforening og vår egen Arne Lindsverk. 

Der fikk vi høre om historien til Lindsverk setra, og om hvordan den gamle stallen har blitt omgjort til DNT hytte ved dugnad fra TOT.

Ulf Rødvik orienterte så om DNT generelt og om TOT spesielt. Etterpå var det grilling og sosialt samvær. Kvelden ble avsluttet med at de som ønsket gikk til minnesmerket som er satt opp over dropp-plassen som ble brukt under krigen. 

Nå er det 3 ukers ferie, og så møtes vi igjen den 29.juli i Kjærra fossepark.


24.06.2015

Presidentskiftet, fra nå og ett år fremover er Egil vår president. Her poserer Egil med presidentkjede og Christen med plakett for sin gjerning gjennom det året han regjerte. Denne høytidelige seremonien fant sted hjemme hos Egil og Berit på Berg. Vi blei servert nydelig fingermat med kaffe og kaker lagd i stand av hele familien Berg. Tusen takk til dere for velsmakende måltid. Nå past president Christen oppsummerte noe av det han hadde vært med på gjennom sitt år med høydepunktet selvfølgelig fra Convention i Sao Paulo, men trakk også frem hvordan klubben vår får god omtale når han er ute i Rotary sammenheng. Mange takk til deg Christen som har ledet oss gjennom dette året på en så fin måte, og så til Egil, lykke til, du kan glede deg til å representere klubben vår.

17.06.2015

President Christen har vært på kongress i Brasil (Sao Paulo). Det var ca. 15000 rotarianere tilstede. Selv med det store arrangementet var sikkerheten stor, noe Christen ville påpeke. Særlig Sao Paulo har ikke rykte for å være det tryggeste stedet en kan vandre rundt. Christen hadde tatt mange bilder fra de forskjellige møtene som forgikk, og det var mange stands som profilerte seg om hva de hadde utrettet i Rotary´s ånd. Det var også underholdning, bla. annet hadde de 3 beste danseskolene gått sammen og lagde ett opptog slik det fortoner seg i karnevals uken, noe presidenten lot seg imponere av. Aase redegjorde kort om status for internasjonalt prosjekt i Ecuador; Children of Andes. Dette er en skole, og vår andel i prosjektet er fullført. Midlene er øremerket utstyr til smertelindring.

10.06.2015


Kjetil var quizmaster og ølbrygger. Vi hadde senkveld med quiz og smak av det lokale Lardølet. Kjetil fikk overrakt en humlekvist som han har på hodet på bildet. Det var en humoristisk og bestemt quizmaster som ledet kvelden. Stemningen ble veldig god og det vinnende laget fikk overrakt en diplom for innsatsen.

3.06.2015

3.06.2015      

Arnt Stensholt holdt foredrag om juletreproduksjon. Han fenget forsamlingen med sin faglig styrke på juletreproduksjon og sin humoristiske måte å fortelle på. Han er daglig leder i Vesstfold juletre AS. De har 1500 mål juletrær i produksjon. Med 800 trær på målet blir det et anselig antall trær å stelle gjennom sesongen. De gjødsler, sprøyter, klipper og begrenser veksten på samtlige trær. Det krever en arbeidsstokk på 7 - 8 personer. Juletreproduksjon har en syklus på 10 år. Derfor går det ennå en 3-4 år før produksjonen er på topp.

27.05.2015
      

Denne onsdagen var vi på bedriftsbesøk hos Gjerden fjellsikring. Før møtet begynte fikk vi anledning til å prøve segway noe de fleste også gjorde. Her får Nina en kort instruksjon i bruken. Da Sigbjørn som er daglig leder, startet firmaet i 2009, så han for seg 4-5 ansatte. Ordremengden steg fort, og første året var de 15 ansatte. I dag er det passert 70 ansatte med oppdrag så si over hele landet. Det er i dag 4-5 firmaer som driver med samme type arbeid, men Sigbjørn har over 30 års erfaring med dette. Firmaet vant en konkurranse om Norges tøffeste jobb. Sikkerheten står høyt i dette yrket, de har også utarbeidet opplæring i samarbeid med opplæringsnemda for at det skal bli mulig å ta fagbrev i fjellsikring

20.05.2015
      

Det var nå kommet til Aase sin tur til å ha ett såkalt ur-ego. Aase forteller at hun kommer fra bygda Selbu som har ca.5000 innbyggere. Selvfølgelig kommer selbuvotten derfra. Etter realskole og gymnas, flytter Aase til Oslo. Å flytte er noe hun har gjort ofte, Porsgrunn, Langesund, Lier, Bergen og Oslo igjen, men har altså endt opp i Svartstad. Ase har i mange år vært ansatt i Hydro, hvor hun også har vært innom de fleste avdelinger der, sist med ansvar for Personal og opplæring. Hun rakk også en rekke år i KLP som personaldirektør.

      

Denne kvelden var satt av til dugnadsarbeid, noen inspiserte Helveteshølen, en annen gruppe så over innhegninga ved sykehjemmet og forsterket sauegjerdet, mens andre skrapet og malte på Klokkergården. På grunn av mye regn i det siste, må det males mer en gang materialene har fått tørket opp litt mer.

07.05.2015
      

Dette var kvelden for "ur-ego" med 2 av chartermedlemmene. Først ut var Kjell som fortalte om sin oppvekst på Gran i Andebu. For en som er født i 1943 og i tillegg på gård, fikk tidlig merke hva det vil si å måtte ta i et tak. Kjell startet på Gran skole, gikk annenhver dag den gang, videre på Grøtterud Handelsskole, litt i Sem Sparebank før militærtjeneste. Deretter tilbake til Sem Sparebank. Var en tid innom Andebu Sparebank, men havnet igjen tilbake til Sem hvor han trivdes så godt. Så havnet han i Lardal Sparebank i 1992 som banksjef og var der frem til pensjon i 2005. Nå begynte en ny tid for Kjell, men han får lov å holde formen ved like med å drive på med det han liker så godt, nemlig å hjelpe til på gården som en av sønnene overtok. Frank kom til verden i 1959 og fikk sin oppvekst i Svarstad sentrum, veldig nærme skolen. Kanskje det er dette som har gjort han til en som hele tiden vil lære nytt, for Frank har vist å sette høye mål. Etter Larvik var det Bi Oslo og så Georgia. Når han vendte nesa hjemover begynte han i Hydro, Msa som utviklet programvare og over til IBM. Mens han var der kom han også inn i firmaet Cardiac på programvaresiden. I 2003 kom han inn i sykehusdriften på Telemark sentralsykehus som klinikksjef for akuttmottak, deretter for kirurgisk. Var prosjektleder for utviklingsplan for Telemark sykehus 2014 -2016. Er nå tilbake som klinikksjef akutt og beredskapsplan. Han får også tid til å nyte friluftslivets gleder, ofte i form av fisketurer langt avsted.

29.04.2015
      

Klubben var på "utflukt" til Hedrum bygdetun denne onsdagen. Egil tok varmt imot oss 15 som møtte opp. Egil hadde disket opp med sveler, is og kaffe. Mens vi koste oss med dette, fikk vi høre om oppstarten til bygdetunet og driften frem til i dag. De som kjenner Egil, veit han er en dyktig foredragsholder og det er tydelig at han er stolt av å få være med driften av bygdetunet. Vi blei også med på tur rundt om på de forskjellige utstillingene på bygdetunet. Egil var ikke snauere enn at vi fikk en sang på låven også. Takk for omvisningen Egil, og som du merket var vi ikke så nøye om den vanlige timen var lang.

15.04.2015
      

Onsdagen var satt av til peismøte arbeid. Informasjonskomiteen benket seg foran lerretet hvor Frode viste frem en begynnelse på ny hjemmeside, og den jobbes det videre med. Nåværende nettside stenges 30.juni, så i god tid før den datoen må klubben ha blitt enige om hvordan vi vil at den skal fremstå.

08.04.2015
      

Nå er vi i gang etter påske. Vår nye prest, Jesper Hegna Johnsen var på besøk, slik at vi kunne bli bedre kjent med ham. Han fortalte om sitt liv og virke. Han vil gjerne si om seg selv at han er en Skandinav, og i det legger han at han har dansk far, men norsk mor. Hans 6 første leveår var i Danmark i Udby Neder. Han bestemte seg for allerede da, at det var prest han ville bli. Så blei det flytting til Geilo og senere til Nesodden. I 1975 begynte han på Menighetsfakultetet. Han tok med seg sin kone Inger og flyttet til Kvænangen, hvor han hadde sin første jobb som prest. Etter det blei det mange år i Skogn før han kom sørover og har endt opp i vår lille bygd. Takk for historien, og hjertelig velkommen til bygda vår.

25.03.2015
      

Tidligere rådmann i Lardal og Larvik, Arve Semb Christoffersen holdt kveldens foredrag. Han ble headhuntet til jobben som regiondirektør i arbeidstilsynet. Han fortalte om utviklingen i tilsynet gjennom historien. Den største forandringen kom etter EU's utvidelse østover. Etter 2011 har det vært eksplosjon i arbeidsinnvandringen. Det har ført til omlegging av tilsynets arbeid fra forebygging til uanmeldt oppmøte på arbeidsplassene for å sjekke ID kort, arbeidsavtaler, HMS og lønnsforhold. Et meget lærerikt foredrag.

18.03.2015
      

Kåre Hustuft var kveldens gjest. Vi fikk høre om hans store hobby som han begynte med i 1962, da han begynte å interessere seg for bier og det å ha bikuber. Foruten det å få tak i den søte honningen biene lager, så er det jo pollyneringsjobben som er det viktigste med biene. Det kan være opp til 60000 bier i en kube. Selv om det summer fælt fra en bikube, er det ikke alle som er ute og flyr. Det er nøye delt inn i grupper hva slags oppgaver hver har. Vi fikk høre om drone, dronning, husbier og vaktbier. Biene kan fly opp til 3 km fra kuben og det må ca. 50 turer til for å få 1 gram honning. Denne kvelden lærte vi mye om bier, og Kåre hadde en veldig fin måte og fortelle på. Vi fikk også smaksprøver på sommerhonning og lynghonning.

11.03.201515
      

Vårt eget medlem Paul Guldstrand, som er ansatt i Rambøl, holdt ikveld et meget interessant foredrag om klima og miljøstrategi for Oslo Kommune. Han var klar på at det var fossilt drivstoff som måtte utfases for å oppnå klimamålene fremover. Ikke mer asfalt, men mer kollektivtrafikk er nødvenige virkemidler. Han så for seg at tungtrafikken måtte over på biogass eller hydrogen som drivstoff, mens personbilene i fremtiden ville bli drevet av strøm. Det har til nå ikke vært fokusert på avgass fra anleggsvirksomheten. Her må det også settes inn virkemidler for å redusere utslipp.

04.03.2015
      

Styrvold Ungdomslag var invitert til å fortelle om lagets aktiviteter, før og nå. Til å gjøre dette var Arild Røsholt rette mann. Som en revyartist han er, fikk vi med sang og humor høre om aktiviteter fra starten av ungdomslaget i 1900. I 1904 kom den første revyen, 17.mai 1906 var det dans på lokalet for første gang. Lokalet i dag; Breidablikk blei samlingsstedet fra 1911. Det har vært arrangert flere Vuf-stevner, i 1951, 1968, 1979. Det har vært utallige bygdekvelder med kjente navn. Hvem husker ikke alle ungdomsfestene på lørdagskveldene i Styrvold? Laget er også dyktige arrangører, som Kjerrafestene, de har hatt Halloween for barn i 10 år, de har lagd humorkalender, hatt ungdomsrevy fra 2000, og selvfølgelig teatergruppa som har sin fremføring 5. dag jul til glimrende kritikker. De har i dag 296 medlemmer. Det foregår mye mer enn det vi får plass til her, men Arild skal ha ros for en glimrende fremføring av historien om Styrvold ungdomslag.

25.02.2015
      

Da oppsatt foredragsholder måtte melde avbud, tilbød Frode seg å steppe inn for å fortelle hva det jobbes med i kommunenes sentralforbund. Det er på trappene en ny kommunereform, og der vil det komme forslag på blant annet hvilke offentlige oppgaver som kan utføres av kommunen. Tanker om hvor stor(liten) en kommune bør være for å kunne betjene dagens og fremtidige oppgaver. Det vil komme nye oppgaver under barnevern, Nav, rus/psykiatri mm.

19.02.2015
      

Denne ukens møte var et intercity møte på Wassilioff i Stavern. Stavern Rotary klubb hadde invitert til torskeaften. Det ble en veldig hyggelig kveld i sammen med rotarianere fra naboklubbene. Fersk torsk med rogn og lever er en sjeldenhet i Lågendalen, og det smakte meget godt.



11.02.2015

Ole Andor Hansen fra Aibel snakket om vindkonseptet Dolwin 2. Plattformen skal ta imot vekselstrøm fra tyske vindparker og konvertere til likestrøm, som blir sendt videre til land i sjøkabler. – Dette er en unik plattform, hvor Aibel har utviklet en spesiell løsning. Ole har tidligere vært vår representant på RYLA, så det har tydelig bært frukter.

 


07.01.2015
 
Første møte i det nye året var et klubbmøte med internt innhold. Ingeborg holdt en orientering om hvilke muligheter som finnes for ungdom som har lyst på en utveksling med likesinnede fra andre land. Det er mange alternativer, så vi som medlemmer må være flinke til å få budskapet ut. Etterpå var det forskjellige klubbsaker som ble diskutert. Kvelden går fort når emnet er vidtrekkende.

17.12.201417.12.2014

17 desember hadde vi besøk av utvekslingsstudent Rafael. Han kommer egentlig fra Lima i Peru, men flyttet for noen år siden til Quito i Ecuador. Her fikk han mulighet å søke som utvekslingsstudent, og denne avgjørelsen brukte han litt tid på. Han kunne også fortelle at Norge ikke var førstevalget, men at det var denne plassen som var ledig. Etter noen måneder når hjemlengselen hadde lagt seg, og at han begynte å få venner, er han i dag kjempeglad for at det har blitt slik. Han er storfornøyd med hvordan han er tatt imot. Han har også 2 søstre, og når han nå har vært så langt hjemmefra, har det også gjort at han er veldig stolt av sine røtter. Rafael hadde allerede lært seg mye norsk, men når han skulle fortelle fra hjemlandet gikk det på engelsk

12.12.201412.12.2014

Ja dere, nå er også dette julebordet over. Arrangement komiteen fortjener en stor hyllest for nedlagt arbeide. Maten var som vanlig helt utmerket, og det i glassene var også som det skulle. Da alle hadde forsynt seg med det de klarte, hadde Harald en herlig takke for maten tale. Kvelden var ikke over med det, men loddsalg og praten fortsatte en stund til. Trekningen av alle gevinstene tar også sin tid, med mange kommentarer og latter. Veldig hyggelig var det også at Edrun og Jan hadde satt av kvelden til å være med oss.

26.11.201426.11.2014

I kveld var det Øyvind C som hadde sin Ur-ego. På en veltalende og interessant måte fortalte han om sitt liv og virke. Det er spennende å høre om alle utfordringer og opplevelser et menneske har. Deretter ble det åpnet for at medlemmene kunne stille spørsmål til andre om noe de lurte på. De fleste spørsmålene gikk til Øyvind om prestegjerningen. Presidenten spurte deretter om synspukter på den pågående diskusjonen om å tillate arbeidstakere å stå i jobb utover 70 år.

19.11.201419.11.2014

Denne onsdagen fikk vi besøk av styreleder på Torp flyplass, Bjørn Walle. Historien til Torp flyplass er ikke veldig lang, men i 1952 kom NATO på banen og ønsket flyplass i regionen. Etter at Jarlsberg blei vurdert bort, blei det sett på området der Torp flyplass ligger i dag. Torp har sitt navn fra en liten gård som lå ved siden av der flystripa går i dag. I 1956 lander det første flyet(militært) og i 1959 lander første sivile fly. Det har tatt mange år før aktivitetene på Torp er som i dag. Fra 1960 og langt inn i 1990-årene var det liten aktivitet. I dag er det ca.700 personer som har jobb på Torp og flyplassen har 1.8 Mill passasjerer i året. For Torp var det også positivt at da storflyplass skulle bygges på Østlandet at valget falt på Gardermoen og ikke Hurum. I dag er det 6 aktører som opererer fra Torp. I nærmeste fremtid står flyplassen overfor store investeringer, som å legge ny asfalt på rullebanene som er kostnadsberegnet til 200 Mill

12.11.201412.11.2014

Nå skulle vi lære mer om fjellreven og dens utfordringer av forsker Nina E. Eide. Hun jobber for Norsk institutt for naturforskning, og hun så på perspektiver rundt bevaring av en trua art. Hun har tatt doktorgrad om fjellreven på Svalbard. Fjellreven er kritisk trua i Skandinavia, men ikke på verdensbasis. Den blei fredet i 1930 og det har vært nede i bare 50 individer. I 2003 blei det lagd en plan for redning av fjellreven. I år 2000 var det 100 individer mot i dag 300 dyr. Tiltak for å redde fjellreven går på å sette ut foringsautomater og avle opp på Langedrag, samt sette ut dyr fra andre områder for at det ikke skal bli innavl. Rødrev er en trussel mot fjellreven. Det var i år 44 ynglinger i Norge, og det er satt ut 241 dyr. En levedyktig bestand må telle ca. 1000 individer.

5.11.20145.11.2014

Gladmelding, nytt opptak av medlem. Tor Lindem har vært gjest noen ganger, og kommet frem til at Rotary er interessant, hjertelig velkommen som medlem. Vi hadde også besøk av politimesteren i Vestfold, Rune Bård Hansen. Før han søkte som politimester etter Bjørnland, var han lagdommer. Friluftsinteressene har gjort at politimesteren er godt kjent i Lågendalen. Vi fikk høre om hvorfor beredskapsnivået blir hevet i Norge (f.eks. at Norge er engasjert militært i kampen mot ISIL). Han snakket også om den tekniske utviklingen som gjør at lensmannskontorer kan reduseres. Kriminaliteten forflytter seg ettersom utviklingen på sikkerhet skjer, fra tidligere med mye bilinnbrudd, bankran, ran på pengetransport, har det nå blitt flyttet til internett og er da heller ikke så synlig. Anmeldte tyveri er gått ned, men det er en stygg økning i familievold. Vi fikk også høre om etterforskningsgruppa "grenseløs" og bakgrunnen for den.

26.10.201426.10.2014

Kvelden tema sto Torun Herland for. Hun er én av de som står og smiler og ønsker oss passasjerer velkommen om bord på Widerøeflyene som letter fra Torp. Dette begynte hun med for 28 år siden, etter at hun hadde tatt utdanning som telegrafist i forsvaret og vært noen år på sjøen. Da kommersiell flyvning startet var det flest flyvertinner, og de skulle helst være sykepleiere, single og mellom 20 og 23 år. I Widerøe jobbes det etter en syklus hvor det jobbes 7 dager på og 6 dager fri. Selv om det også kan være harde dager med opptil 7 timer uten pause, trives Torun svært godt. Det er de blide og hyggelige kabinansatte vi ser, bør vi være klar over at prioriteringen til de ansatte er sikkerhet, punktlighet og så kommer service. Evakuering av fly skal skje på under 90 sekunder, da sier det seg selv at kabinansatte er godt drillet i nødprosedyre. Widerøe frakter 2.8 Mill passasjerer årlig og har 450 flyavganger daglig. Vi er glad Torun satte av tid til oss slik at vi fikk kunnskap om en kabinansatts hverdag.

22.10.201422.10.2014

Da 24 oktober var verdens Poliodag, tok Ole Bjørn oss med på utviklingen av denne sykdommen. Første gang dette er beskrevet i Norge var i 1868 i Odalen, men det brøt ikke ut epidemi før i 1907. Siste registrert tilfellet i Norge var i 1969. I 1979 startet Rotery´s End polio på Filipinene og i 1988 vedtar WHO global utryddelse. I 2013 er det fortsatt utbrudd i Syria, Somalia og Etiopia samt epidemisk i Nigeria, Pakistan og Afghanistan, og som vi veit, er det svært vanskelig å bringe medisiner ut i mange land. Ole Bjørn snakket også om de sykdommene vi har i dag og som går under meldepliktig sykdom. Til slutt fikk vi høre litt om Ebola, at viruset angriper indre organer, at det smitter via kroppsvæske, har en inkubasjonstid på 2-21 dager og har liten mulighet for å kunne spre seg i Norge.

15.10.201415.10.2014

I dag dreide det seg om gode smaker av røde og hvite viner. Svein Hellerud delte av sin kunnskap om disse edlere drikker.

8.10.20148.10.2014

Denne uken var det de planlagte peismøtene som blei avholdt. Alle oppgaver blei gjenstand for grundig diskusjon. Frode, som er leder av kommunikasjonskomiteen står som representant for ukens peismøter. Takk til Berit og Egil for smakfull bevertning.

1.10.20141.10.2014

Ole Rønning hadde tilbakeblikk på "Månelandingsprosjektet" som kom i fokus etter Kyotoavtalen og de store gassfunn på sokkelen. Først skulle det bygges testanlegg og deretter fullskalaanlegg. Utfordringen var jo at teknologien skulle bli til underveis, da fangstanlegg for CO2 ikke fantes. I ettertid kan det sies at teknologene tok feil, de har ikke klart å løse lagringsspørsmålet på land. På feltene til havs, blir gassen sendt tilbake for å øke trykket som dermed gjør at det kan hentes ut mer olje. Kommer det krav på rensing av gassen, vil den bli for dyr å bruke og gassfeltene blir ikke drivverdige. Det å ta vare på naturen har mange sider ved seg, og store økonomiske konsekvenser. CO2 avgift vil gjøre gassen litt dyrere, rensing mye dyrere og da vil eksporten av gass stoppe opp også. Vi er alle enige om at naturvern er særlig viktig, men å få det til er innviklet, og i 2013 blei det bestemt at prosjektet skulle legges på is. Interesant tema noe alle spørsmålene vitnet om, og det angår jo oss alle også.

10.09.201410.09.2014

Torsken fra Norge og Paven fra Helvete. Dette var vel den mest interessante historietimene vi har opplevd. Fortellerevne og kunnskap om Norges historie fra Svartedauden og frem til i dag. Hva som rørte på seg opp igjennom tidene angående oppdagelser og handel, da særlig hvor betydningsfull torsken var i handelssammenheng og hvem som kunne fiske hvor. Her får konger og geistlige sine spark, og om hvor viktig Bergen blei for Hanseatene. Timen gikk alt for fort, men en kan jo håpe vi får mer historie en annen gang.

27.08.201427.08.2014

Møtets navn var "åpent møte" og det begynte med at presidenten kom med info fra styremøtet. Vi er også med å samarbeider med Larviks-klubbene og Stavern om utvekslingsstudent og om 2 år er det vi som har ansvaret for 1 student. Denne uken var det en stor presentasjon om Larviks utvekslingsstudent fra Ecuador i Østlands-Posten. TRF ser på muligheten for å komme med i ett internasjonalt prosjekt, muligens blir det Ecuador. Vi får mer info seinere.

20.08.201420.08.2014

Frank hadde med sin 3-minutter en orientering om prosjektet sykehusreform hvor han var leder, nå er godkjent i alle instanser. Gjennomføringen er nå startet. Nye endringer som vil bli utprøvd er nå fritt behandlingsvalg og blir først tatt i bruk på rus og psykiatri. I runden med "ur-ego" var turen kommet til Nils. Det er ikke mulig å beskrive hans innholdsrike liv i denne spalten, men må nevne noe: Født 1949, blei med i ungdomslaget da han var konfirmert, var med og startet revy 1968, vært med i VUF, spilt bridge i 50 år, Styrvold skytterlag(æresmedlem), kommunestyret 1971(22 år gammel), ordfører, kulturstyret(kulturpris), viltnemd, stiftelsen i Kjerra, var med å fikk til brua over Lågen, stolpehuset, oppstart Gråtasstunet, Svarstad skisenter, Norsk elghunklubb. Dette var i tillegg til å drive gård og salg av landbruksutstyr. Nils berømmer familien som har stilt opp, slik at han har hatt muligheten til å være med på alt den han har gjort.

 30.07.2014

Nå er prosjektet med å gjøre badeplassen i Helveteshølen tilgjengelig og attraktiv avsluttet. Etter at past president Bjarne dro i gang dette prosjektet, blei plassen offisielt åpnet i kveld av president Christen og med pressen tilstede. Bildet viser en godt fornøyd gjeng som har tatt plassen i bruk, og de er kjempeglad for at det også er kommet stupebrett der. Grillmester Egil sørget for at alle som ønsket pølse og lompe fikk det, og saft fra Gunvor og Aase.